Update protocol anderhalvemeter -zondagsschool mag gelukkig nog door gaan

N.a.v. de laatste persconferentie weer een update van ons protocol

Het ontgaat niemand: Nederland verkeert in de gevreesde tweede coronagolf. Dit raakt ook de kerken. Het is niet makkelijk om in de wirwar van meningen, reacties, soms tegenstrijdige maatregelen, koers te bepalen in de gemeente en in het jeugdwerk. Daarom is er een aangepast coronaprotocol voor het jeugdwerk/zondagsschoolwerk. We zijn ons er van bewust dat er de komende dagen en weken nog van alles kan veranderen, dus mogelijk zullen we frequenter een update van het protocol publiceren.

Als gemeente worden we geroepen om de grote daden van de Heere aan onze kinderen te verkondigen. Dit met als doel dat een nieuwe generatie kinderen en jongeren hun hoop op God zal stellen en Zijn daden niet zal vergeten. We zien uit naar het werk van de Heere in de harten van de jeugd. Maar juist de bedding van een goede relatie met onze jongeren is daarvoor erg belangrijk.

 

Protocol versie 2.2

. Bij alle activiteiten zijn de richtlijnen voor de groepsgrootte aangepast.
▪ Zingen wordt sterk afgeraden.
▪ Mensen boven de 13 jaar dragen een mondkapje bij verplaatsingen.

Meer informatie over jeugdwerk in Coronatijd

HHJO

HGJB

Terug

Deel deze pagina: