Update protocol anderhalvemeter -jeugdwerk/zondagsschool en eerste stappen voor viering Kerstfeest

N.a.v. persconferentie 28 september 2020

Update protocol

Op maandag 28 september jl. werden er nieuwe landelijke maatregelen door de overheid afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Op allerlei fronten blijkt het corona-virus bezig aan een opmars. In de maatregelen zijn geen specifieke uitspraken gedaan rondom jeugdwerk. Wel is er een maximum van 30 gezet op het aantal mensen wat per groep samen mag komen. Religieuze samenkomsten worden gerekend tot de uitzonderingen op deze regel. Daarnaast worden scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen ook met name genoemd als uitzonderingen. Hier liggen dus mogelijkheden om toch met kinderen en jongeren rondom het Woord bij elkaar te komen. Uiteraard blijven de eerder gestelde maatregelen uit ons protocol van kracht.

De afgelopen tijd is gebleken hoe belangrijk het is om de band met kinderen en jongeren te blijven houden. Blijf daarom investeren in de relatie met onze kinderen en jongeren. Probeer waar mogelijk bij elkaar te komen in de kerk of verenigingsgebouw. Maak hierbij verstandige en weloverwogen keuzes.

De toekomst is onzeker. Niemand weet hoelang dit nog zal duren. Laten we ons werk onder en met de kinderen en jongeren blijven doen in de wetenschap dat wij niets in de hand hebben, maar dat de Koning van de Kerk alles in de hand heeft. Hem is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Dat is een zekerheid!

 

Kerstfeest op zondagsschool in corona tijd

1. Zondagsschool in de kerk. Met de kinderen bij elkaar en de ouders van de kinderen op 1,5 m afstand, maximaliseren tot wat mag.

2. Met een deel van de zondagsschool kinderen in de kerk en hun ouders (als de kerk dus te klein is om alle ouders te ontvangen op 1,5 m afstand)

3. Klein deel kinderen in kerk (die rol hebben) lezen, zingen e.d. rest thuis meekijkend
Deze opties met live verbinding voor thuis om mee te kijken door anderen

4. Digitaal kerstfeestviering (eventueel centraal gemaakt zoals met Pasen door Wijk en Papendrecht) wat thuis bekeken kan worden i.v.m. Lock down

5. Digitale onderdelen thuis of elders opgenomen met beperkt aantal kinderen en gemonteerd naar een totaal programma met vertelling e.d. Volledig maatwerk dus.

6. Geen viering (dat kunnen we ons niet voorstellen)

7. Thuis opties met iets leuks wat de kinderen voor de viering thuis hebben ontvangen

 

 

 

Terug

Deel deze pagina: