Update na persconferentie 17 november - voorbereiding kerstfeest

Dinsdagavond 17 november is er weer een persconferentie geweest. Voor het kerkelijk jeugdwerk zijn er weinig veranderingen. Alleen de aantallen qua groepsgrootte zijn iets versoepeld. De wijzigingen zijn doorgevoerd in het protocol.

Dinsdagavond 17 november is er weer een persconferentie geweest. Voor het kerkelijk jeugdwerk zijn er weinig veranderingen. Alleen de aantallen qua groepsgrootte zijn iets versoepeld. De wijzigingen zijn doorgevoerd in het protocol.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen kerstvieringen niet op de gebruikelijke manier plaats kunnen vinden en (deels) online gevierd moeten worden. Denk er als kerkenraad en leidinggevenden over na hoe het kerstfeest voor kinderen binnen de gemeente in deze coronatijd doorgang kan vinden. Via https://www.kerkengezin.online/kerstfeest-viering-met-de-kinderen-in-coronatijd/ kunt u al heel wat suggesties vinden. In de volgende mailing hopen we waar nodig met verdere suggesties en handreikingen te komen. En natuurlijk kunt u alvast op onze startpagina kijken met alle materialen voor kerstfeest

 

Vanuit de achterban horen we dat met name gezinnen met (jonge) kinderen het een worsteling vinden om de zondagse eredienst online te volgen. Als er een baby rondkruipt of een puber op de bank zit die geen zin heeft in de dienst, kan het erg lastig zijn. Kinderen mee laten schrijven in een meeschrijfboekje kan al helpen. Het zou echter mooi zijn als kinderen en jongeren nog actiever bij de dienst betrokken worden. Denk aan vragen bij de preek voor tieners of een kleurplaat over het thema voor de kinderen. Voor ambtsdragers komt er in deze tijd al heel wat extra werk op het bord dus neem het advies van Jethro aan Mozes ter harte. Denk na over betrokken gemeenteleden die hier mogelijk een steentje in kunnen bijdragen.

 

We wensen u van harte vast een gezegende adventsperiode toe en hopen u en jou op de hoogte te houden.

 

 

 

Terug

Deel deze pagina: