Update protocol anderhalvemeter -jeugdwerk/zondagsschool

Enige tijd geleden verstuurden we het anderhalve-meter jeugdwerk protocol dat is ontwikkeld door de jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW, JBGG, LCJ en de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Inmiddels zijn er weer heel wat nieuwe ontwikkelingen (vooral versoepelingen) na de laatste persconferentie. Zoals beloofd houden we het protocol geregeld bij en hebben dat geüpdatet. Op de tweede pagina is te lezen welke versie dit betreft en op welke pagina’s aanpassingen zijn gedaan.

Geachte scriba, jeugdouderling en/of leidinggevende van  de zondagsschool

 

Enige tijd geleden verstuurden we het anderhalve-meter jeugdwerk protocol dat is ontwikkeld door de jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW, JBGG, LCJ en de Bond van Hervormde Zondagsscholen. Inmiddels zijn er weer heel wat nieuwe ontwikkelingen (vooral versoepelingen) na de laatste persconferentie. Zoals beloofd houden we het protocol geregeld bij en hebben dat geüpdatet. Op de tweede pagina is te lezen welke versie dit betreft en op welke pagina’s aanpassingen zijn gedaan.

Klik hier om protocol te downloaden

 

Voor nu zijn er een aantal zaken die we graag willen benadrukken:

1) Bereid het jeugdwerk voor het nieuwe seizoen voor en ga vooral weer starten! We horen dat er zondagsscholen en clubs zijn die niets voorbereiden omdat ze zich afvragen wat wel en niet mag. Onder de 12 jaar is de 1,5 meter regel helemaal niet meer nodig en tot 18 jaar hoeven jongeren geen afstand te houden tot elkaar, slecht tot de leidinggevende. Het is dus, als je je aan de regels van hygiëne en dergelijke houdt zoals beschreven in het protocol, heel goed mogelijk en ook aan te bevelen om weer te starten! Ga als jeugdouderling of ambtsdragers met de leidinggevenden om tafel en maak een concreet plan voor het nieuwe seizoen. Laat jongeren merken dat zij er toe doen en dat hun (geestelijk) leven je aan het hart gaat als gemeente.

2) We krijgen veel vragen binnen of er een afsluitende activiteit zoals een barbecue georganiseerd kan worden. Ga met dit soort zaken in wijsheid om. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat het eten door slechts een paar personen uitgedeeld wordt en dat niet iedereen zelf de ‘sauspot’ en dergelijke gebruikt, om maar een praktisch voorbeeld te noemen. Het protocol geeft duidelijk aan wat wel en niet kan, maar kijk ook plaatselijk wat past binnen het gemeenteprotocol en gebruik ‘het gezonde verstand’.  

 


IV Zondagsschool

 1

Situatie

Een samenkomst van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, die samenkomen in relatief kleine (leeftijds)groepen. Onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

 

 

2

Communicatie

De leiding zorgt ervoor dat elke kind en ouder(s)/opvoeder(s) op de hoogte zijn van het beleid en de maatregelen als vastgesteld door de verantwoordelijke1.

De leiding spreekt het kind (waar mogelijk, gelet op de leeftijd) persoonlijk aan bij het niet nakomen van de getroffen maatregelen.

3

Groepsgrootte

Volg de bepalingen zoals opgenomen in tabel I Algemeen > 4. Groepsgrootte.

De aanwezigheid van kinderen wordt door de leiding per bijeenkomst bijgehouden op een presentielijst. Zie ook ‘Communicatie’ in tabel II Locatie.

Voor iedereen zijn de richtlijnen van de RIVM geldend. Wees voorzichtig met mensen met een kwetsbare gezondheid. Laat hen bijvoorbeeld digitaal meedoen (zie programma en afstandsonderwijs).

4

In de zaal

In de zaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en tafels en stoelen schoon te maken.

Lucht de zaal na het zondagsschooluur, door ramen en deuren open te zetten.

Zorg ervoor dat kinderen hun eigen Bijbel en eventueel schrijfwaren meenemen. Roosters nemen de kinderen mee naar huis en blijven niet op locatie.

Ontsmet materialen die gebruikt worden. Denk aan knutselspullen en stiften/kleurpotloden.

Hanteer het kerkelijk protocol wat betreft het zingen.

Als zingen niet is toegestaan (op basis van kerkelijk protocol), denk dan na over alternatieven. Bijvoorbeeld een luisterlied of liederen in gebarentaal.

5

Programma en afstands-onderwijs

Hanteer de groepsgrootte zoals beschreven in tabel I Algemeen > 4. Groepsgrootte.

Als er onvoldoende beschikbare ruimte is, denk dan na over alternatieve locaties. Bijvoorbeeld een dorpshuis, een school in de buurt, een kantine van een bedrijf, etc.

Als er geen mogelijkheden zijn om elkaar fysiek te ontmoeten, maak dan gebruik van digitale middelen. Bijvoorbeeld door een audio- of beeldverbinding uit te zenden.

 
klik hier om het gehele protocol te downloaden 

Heeft u nog vragen, mail of bel gerust. Van harte wijsheid, vreugde en zegen bij de voorbereiding van het nieuwe jeugdwerkseizoen gewenst.

 

 

 

 

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: