Twaalfhonderd kinderbijbels voor de zondagsschool in Malawi

Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen, geschreven door Van Dam. Vertaald in het Chichewa, de taal die in Malawi wordt gesproken.

Met grote dankbaarheid schrijven we een berichtje voor ouders en kinderen van de zondagsscholen in Nederland.

Een tijdje terug hebben jullie geld ingezameld voor kinderbijbels in Malawi. Dat zorgde voor een prachtig resultaat: twaalfhonderd kinderbijbels hebben we ontvangen!

De kinderbijbels zijn uitgedeeld aan leidinggevenden van de zondagsscholen hier. Ze lezen elke zondag vóór dat de kerkdienst begint een verhaal uit de kinderbijbel voor, in de taal die in Malawi wordt gesproken: het Chichewa.

Er zijn ook kinderbijbels uitgedeeld aan ouderlingen, met name in gemeenten waar nog geen zondagsschool was. Deze ouderlingen proberen mannen of vrouwen te vinden die een zondagsschool willen beginnen in hun gemeente.

Zodra er mensen zijn gevonden om zondagsschool te geven, worden de kinderbijbels aan de meesters en juffrouws van de nieuwe zondagsschool gegeven.

Elke zondag gaat mijn vrouw met me mee, als ik in één van de gemeenten preek. Is er in zo’n gemeente nog geen zondagsschool, dan leest ze wel eens voor uit de kinderbijbel ná de kerkdienst.

 

Waarom is het zo belangrijk dat elke zondag een Bijbelverhaal uit een kinderbijbel wordt voorgelezen in elke gemeente in Malawi?

Er zijn heel veel kleine kinderen in de gemeenten hier. De meeste ouders hebben geen kinderbijbel thuis. Die kunnen ze niet betalen. Het gebeurt ook vaak dat de vaders en moeders geen gewone Bijbel hebben. Thuis horen kinderen dus niet veel verhalen uit Gods Woord.

Ook de scholen zijn geen christelijke of reformatorische scholen. Er wordt maar op een paar scholen in het hele land uit de Bijbel verteld, aan het begin van de dag.

Kinderen en jonge mensen hebben daardoor niet veel kennis van de Bijbel.

 

De Bijbel leren kennen. Dat is nodig om te leren wie God is. En het is nodig om te leren wie wij zelf zijn. We zijn zondige mensen die de Zaligmaker Jezus Christus nodig hebben!

Ook kinderen en jongeren in Malawi kunnen de kennis van de Bijbel niet missen.

Bidden jullie voor de kinderen en jongeren in Malawi? God de Heilige Geest verandert de gedachten en opent de harten van kinderen en jongeren in Nederland en in Malawi. Daarvoor gebruikt Hij Gods Woord!

 

Heel, heel hartelijk dank voor jullie geschenk van kinderbijbels voor kinderen en jongeren in Malawi!

 

Ds. C.J.P. van der Bas, zendingspredikant vanwege de Hersteld Hervormde Kerk in Malawi

 

 

 

 

 

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: