Toerustingsbijeenkomst leidinggevenden zondagsschool D.V. 26 mei in de Aker te Putten

Thema: 'De verwerking passend bij uw bijbelverhaal’.

Welkom op de jaarlijks toerustingsbijeenkomst voor leidinggevenden in het zondagsschoolwerk.
Aanvang 10.00 uur
Afsluiting met broodmaaltijd  na 13.00 uur
Parkeren aan de achterzijde van de Aker i.v.m. Boelmarkt

Het thema dit jaar is ‘De verwerking passend bij uw bijbelverhaal’.

Tijdens deze bijeenkomst is er volop ruimte voor toerusting en ontmoeting.
Het programma bestaat uit een hoofdlezing en daarnaast is er een keuze uit verschillende workshops, gericht op uw werk voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Er is een presentatie van nieuwe materialen – onder andere de methodemappen voor het volgende jaar. U kunt deze nieuwe mappen ook weer direct meenemen als zo is afgesproken met het bureau.

Ook is er een inspirerende presentatie voor de nieuwe actie voor de Romakinderen uit Oekraïne

 Van harte welkom in Putten!


Sprekers op deze bijeenkomst zijn:
Mevr. I. Roos-de Pater zal het onderwerp voor ons inleiden, waarna er workshops gegeven zullen worden.

Voor de bovenbouw door dhr. H. van Roekel, voor de middenbouw door dhr. A. Baarssen en voor de onderbouw door mevr. M. Hoefnagel.


Het algemene gedeelte houden we dit jaar zo kort mogelijk.

De stukken hiervoor vindt u op deze pagina

Terug

Deel deze pagina: