Protocol voor anderhalvemeter-jeugdwerk gepresenteerd

De anderhalvemeter-samenleving heeft gevolgen voor het hele kerkelijke leven. In de afgelopen weken werden allerlei protocollen opgesteld rondom de erediensten. In de meeste protocollen werd het jeugdwerk nog niet ingevuld. Daarin komt vandaag verandering door het protocol wat vandaag wordt gepresenteerd.

Het jeugdwerk is een wezenlijk onderdeel van het gemeente-zijn. Door de corona-maatregelen kwam dit ineens stil te liggen. Maar wanneer kan het jeugdwerk weer opgestart worden? Waar moeten gemeenten aan voldoen? Vandaag komen de jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW, JBGG, LCJ en de Bond van Hervormde Zondagsscholen gezamenlijk met een protocol voor kerkelijk jeugdwerk.

De anderhalvemeter-samenleving heeft gevolgen voor het hele kerkelijke leven. In de afgelopen weken werden allerlei protocollen opgesteld rondom de erediensten. In de meeste protocollen werd het jeugdwerk nog niet ingevuld. Daarin komt vandaag verandering door het protocol wat vandaag wordt gepresenteerd.

Hoe het verenigingsleven er in september uit ziet, is nog uiterst onzeker. Toch is het van groot belang dat er nu al over nagedacht wordt en de mogelijkheden worden verkend. Concrete en vastomlijnde plannen maken, is op dit moment nog niet mogelijk. Van week tot week zal beoordeeld moeten worden wat mogelijk is. Daarom bespreken de genoemde organisaties de stand van zaken regelmatig en indien noodzakelijk komen ze met adviezen en aanvullingen op het protocol via de websites en nieuwsbrieven.

 

Protocol voor het zondagsschoolwerk uit bovengenoemd protocol
Klik hier om gehele protocol te downloaden


IV Zondagsschool

 1

Situatie

 Een samenkomst van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, die samenkomen in relatief kleine (leeftijds)groepen. Onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

 

2

Communicatie

De leiding zorgt ervoor dat elke kind en ouder(s)/opvoeder(s) op de hoogte zijn van het beleid en de maatregelen als vastgesteld door de verantwoordelijke1.

 De leiding spreekt het kind (waar mogelijk, gelet op de leeftijd) persoonlijk aan bij het niet nakomen van de getroffen maatregelen.

3

Groepsgrootte

 Vóór 1 juli mogen er maximaal 30 personen in het gebouw aanwezig zijn.

 Na 1 juli mogen er maximaal 100 personen in het gebouw aanwezig zijn.

 De aanwezigheid van kinderen wordt door de leiding per bijeenkomst bijgehouden op een presentielijst. Zie ook ‘Communicatie’ in tabel II Locatie.

 Voor iedereen zijn de richtlijnen van de RIVM geldend. Wees voorzichtig met mensen met een kwetsbare gezondheid. Laat hen bijvoorbeeld digitaal meedoen (zie programma en afstandsonderwijs).

4

In de zaal

 Kinderen onder de 12 jaar hoeven onderling niet persé 1,5 meter afstand te houden.

 Leiding houdt 1,5 meter afstand onderling en (voor zover mogelijk) van de kinderen.

 In de zaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en tafels en stoelen schoon te maken.

 Lucht de zaal na het zondagsschooluur, door ramen en deuren open te zetten.

 Zorg ervoor dat kinderen hun eigen Bijbel en eventueel schrijfwaren meenemen. Roosters nemen de kinderen mee naar huis en blijven niet op locatie.

 Ontsmet materialen die gebruikt worden. Denk aan knutselspullen en stiften/kleurpotloden.

 Hanteer het kerkelijk protocol voor wat betreft het zingen.

 Als zingen niet is toegestaan (op basis van kerkelijk protocol), denk dan na over alternatieven. Bijvoorbeeld een luisterlied of liederen in gebarentaal.

5

Programma en afstands-onderwijs

 Bij voldoende beschikbare ruimte mogen alle kinderen aanwezig zijn (zie richtlijnen ‘In de zaal’), met inachtneming van de maximum aantallen genoemd onder I Algemeen > Groepsgrootte.

 Als er onvoldoende beschikbare ruimte is, denk dan na over alternatieve locaties. Bijvoorbeeld een dorpshuis, een school in de buurt, een kantine van een bedrijf, etc.

 Als er geen mogelijkheden zijn om elkaar fysiek te ontmoeten, maak dan gebruik van digitale middelen. Bijvoorbeeld door een audio- of beeldverbinding uit te zenden.

 

 

 

Terug

Deel deze pagina: