Pinksteren

Juist in deze periode waarin we elkaar minder kunnen en mogen ontmoeten geeft de Heere andere mogelijkheden en vormen om toch elkaar te bemoedigen vanuit Zijn Woord.

Pinksteren
Er zijn zondagsscholen die het pinksterfeest, soms per jaar wisselend met het paasfeest, met de kinderen en ouders in de kerk of het verenigingsgebouw vieren. Pinksteren de start van de evangelieverkondiging aan alle volken en in alle talen. Daarom ook een goed moment om daar met de kinderen van de zondagsschool mee bezig te zijn en hen ook bewust te maken van hoe belangrijk het is over de Heere Jezus te spreken ook met buurmeisjes en vriendjes. Als bond van Hervormde Zondagsscholen willen wij u graag voorzien van diverse materialen voor de pinksterfeestviering. Juist in deze periode waarin we elkaar minder kunnen en mogen ontmoeten geeft de Heere andere mogelijkheden en vormen om toch elkaar te bemoedigen vanuit Zijn Woord. En mogen we ook meeleven, meebidden voor het prachtige werk van de zending.
Dit jaar voor kinderbijbels in Malawi

Materialen pagina Pinksteren

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: