Opweg naar Pasen 2021 - blokkades weggenomen...

Hij is opgestaan Hij is hier niet. Een bekende boodschap en toch ieder jaar weer nieuw voor ons als leiding en onze kinderen. Een boodschap met diepgaande gevolgen.

Hij is opgestaan Hij is hier niet.
Een bekende boodschap en toch ieder jaar weer nieuw voor ons als leiding en onze kinderen. Een boodschap met diepgaande gevolgen. De dood is overwonnen, de straf is betaald op Golgotha. De weg is open voor ieder die in Hem geloofd. Die niet meer zonder Hem kan leven. Vergelijk het maar met het grote vrachtschip de Evergreen in het Suez kanaal. Geen enkel schip kon er meer door. Er moest een oplossing komen om de belangrijke vaarverbinding weer te openen. Zo heeft de Heere Jezus de weg open gemaakt door Zijn lijden en sterven naar de Hemel. Hij heeft al onze blokkades weggenomen er is weer vrij baan.
We wensen u een gezegende (online) Paasfeestviering toe waar dit prachtige Paasevangelie centraal mag staan.

Jezus, ik wil U bedanken

voor wat U voor mij hebt gedaan

omdat U voor mij bent gestorven

maar ook weer bent opgestaan

 

Jezus, ik dank U

U gaf uzelf voor mij

Jezus, ik dank U

 

U werd geschopt en geslagen

ze lachten en scholden U uit

en zelfs door uw vrienden verlaten

hing U voor mij aan het kruis

 

Jezus, ik dank U

U gaf uzelf voor mij

Jezus, ik dank U

 

U hebt mijn zonden gedragen

en ook al mijn pijn en verdriet

dat U zoveel van mij kon houden

nee, Heer, dat begrijp ik niet

 

Jezus, ik dank U

U gaf uzelf voor mij

Jezus, ik dank U

 

Terug

Deel deze pagina: