Op DV zondag 31 oktober hopen we als zondagsscholen stil te staan bij Hervormingsdag.

Dit jaar staat het werk van Huldrych Zwingli, de reformator van Zwitserland, centraal. 

Op DV zondag 31 oktober hopen we als zondagsscholen stil te staan bij Hervormingsdag. Dit jaar staat het werk van Huldrych Zwingli, de reformator van Zwitserland, centraal. Hij groeide op in een rooms-katholiek gezin, maar werd geraakt door een gedicht van Erasmus over de Heere Jezus. Zwingli leerde de Christus kennen als zijn enige Middelaar. De reformator wilde elk gebruik toetsen aan de Schrift, wat hem in botsing bracht met kerkleiders. Zwingli kwam om het leven tijdens een burgeroorlog tussen rooms-katholieke en reformatorische kantons.

Voor de bovenbouw is er naast de vertelling ook een lesbrief. Hiermee kunnen de kinderen van de hoogste groepen de stof van de vertelling ook verwerken. In de handleiding vinden leidinggevenden antwoorden op de verwerkingsvragen en verdere suggesties voor het invullen van de les. Voor de middenbouw is er naast de vertelling keuze uit verschillende verwerkingen.

Terug

Deel deze pagina: