Ontmoeting met streekbesturen

Afgelopen zaterdag hadden we als hoofdbestuur het jaarlijkse overleg met de afgevaardigden van de streekbesturen uit het gehele land, O.a. uit de streken Zwolle, Gouda, Flakkee e.o., Brabant, Utrecht, Lek en Merwe en Nijkerk. Gelukkig konden we weer fysiek bij elkaar komen in een grote zaal van de Aker in Putten.

Tijdens zo'n vergadering is er veel herkenning rondom het zondagsschoolwerk. Zorgen over de voortgang in deze tijd van corona. Zorgen over ontwikkelingen binnen de gemeente en het zondagsschoolwerk. Maar ook mooie voorbeelden van b.v. afsluiting van het zondagsschool in gemeenten, waarbij er heel veel kinderen kwamen om gezamenlijk het zondagsschoolseizoen af te sluiten. Dankbaarheid om de vele online mogelijkheden die in gemeenten mogen plaats vinden. Met soms veel meer aanwezigen dan anders fysiek. Dankbaarheid dat we ook over gemeente- en kerkgrenzen met elkaar mogen samenwerken en zo elkaar mogen helpen. We hoorden b.v. hoe gemeente bij andere zondagsscholen meekeken bij Paas- en Pinksterfeestvieringen. En ook hoe juist in deze periode de samenwerking tussen zondagsschool en kerkenraad optimaal is.

Met de streekbesturen spraken we ook over de toerustingsbijeenkomst op D.V. 5 September in Putten.
Heb u zich al aangemeld???
nee, klik hier om dit direct te doen

In de brochure 'De zondagsschool belangrijker dan ooit!' vragen wij uw aandacht voor het werk van de zondagsschool.
Wij vinden dat de zondagsschool belangrijker is dan ooit!
De zondagsschool is vandaag behalve evangelisatiemiddel steeds meer 'leerschool', een voorbereiding op de catechese.
Of korter samengevat je bent altijd leerling.
De Bond van Hervormde Zondagsscholen heeft daarom nog eens goed nagedacht over de positie van de zondagsschool in het midden van onze gemeenten en de relatie met het plaatselijke jeugdwerk.
Klik hier om meer over onze visie te lezen

Regelmatig worden we ook gevraagd om mee te denken over het werk van de zondagsschool binnen de gemeente. Vragen over crèche methode, kindermoment, kindernevendiensten e.d. Vraag naar de mogelijkheden.

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: