Nieuw: Opvoedingsbron 2021 Thema: In je doop

Bij de doop beloof je dat je je kind zal onderwijzen en laten onderwijzen. Onderwijs in de Bijbel heeft een brede betekenis.

Bij de doop beloof je dat je je kind zal onderwijzen en laten onderwijzen. Onderwijs in de Bijbel heeft een brede betekenis. Je zou het ook kunnen omschrijven als leren leven met God. Onderwijzen is in de Bijbel ook voordoen: laten zien wat die nieuwe gehoorzaamheid inhoudt – innig verbonden zijn met God, Hem liefhebben en vertrouwen. Hoe geef je dat als ouders een plaats in je gezin? En wat mogen en kunnen we elkaar daarin vanuit de Bijbel aanreiken?

De Werkgroep Educatief Beraad, een samenwerkingsverband van onze Hervormde Vrouwenbond, de Mannenbond, de Zondagsscholenbond en de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond, heeft voor de zevende keer een digitaal magazine samengesteld. Het thema is: ‘In je doop’.

In deze Opvoedingsbron vind je:

  • een Bijbelstudie
  • een pedagogisch artikel
  • zes gezinsmomenten voor aan tafel
  • ervaringen en tips van andere ouders
  • verwijzingen en tips voor verdere verdieping over dit thema

Aan Opvoedingsbron werkten diverse schrijvers, theologen en pedagogen uit het netwerk mee.

Je kunt Opvoedingsbron ook gebruiken op bijvoorbeeld een (geloofs)opvoedingskring of thema-morgen of -avond op je vrouwenkring.

Tip: Geef het blad bij een geboorte of aan ouders die hun kindje ten doop houden.

Downloaden of bestellen

Het magazine is te downloaden of als gedrukt exemplaar te bestellen bij het bondsbureau (€ 1,00).

Terug

Deel deze pagina: