Naar zondagsschool in een sloppenwijk

Actuele stand eind maart € 12.507 We zijn benieuwd naar uw plaatselijke acties, laat het ons weten!

Kenia wordt gezien als een christelijk land, tegelijkertijd moet
ook gezegd worden dat Kenia een van de meest corrupte landen is.
Wat betekent het om christen te zijn? Er zijn heel veel kerken en er komen
nog steeds allerlei charismatische groepen bij waar met
name het welvaartsevangelie wordt gepreekt.

Er is in Kenia behoefte aan theologische verdieping.
Voor een groot deel van de bevolking is het begrijpen en verstaan
van de Bijbelse boodschap onbereikbaar. Het welvaartsevangelie
heeft een groeiende aanhang in Kenia en neemt erg snel toe.
Daarnaast zijn er ook groepen waar het Evangelie nog nauwelijks bekend is.

Vanaf het allereerste begin van de gemeente is er aandacht voor de vele kinderen die in de sloppenwijk wonen. Zij groeien op in armoede, gaan vaak niet naar school en hebben weinig hoop voor de toekomst. Iedere zondag zijn ze welkom op de zondagsschool.

Er komen steeds meer kinderen. Daarnaast worden er in de vakanties vakantiebijbelweken georganiseerd. De gemeente is arm en kan onze hulp goed gebruiken. Reden voor onze bond om dit project dit komende jaar te gaan steunen.

 

Kunnen wij iets voor de kinderen in de krottenwijk doen? Wat?

 • Bidden voor de kinderen van Kawangware.
 • Meedoen met de actie van de zondagsscholenbond.
 • Samen met je groep een tekening, collage o.i.d. maken voor de zondagsschool in Kawangware en die naar de GZB sturen.
 • Een filmpje maken over hoe jullie zondagsschool doen in Nederland en dat naar de GZB sturen.

Wat kunnen wij leren van de kerk in Kawangware?

 • Deze gemeente is er voor de wijk. Ze kijken om naar mensen die het moeilijk hebben. Wat doen wij voor mensen bij ons in de buurt of in de wijk van de kerk die het moeilijk hebben?
 • De kinderen daar hebben weinig geld en weinig spullen. Toch spelen ze en hebben ze plezier. Zijn wij dankbaar voor wat we hebben?
 • De kinderen in Kawangware zijn heel anders dan wij, maar ook zij horen op het zondagsschool over een God die naar hen omziet. Over een hemelse Vader die van kinderen houdt en Die Zijn liefde graag aan kinderen geeft. Is het niet geweldig dat we samen met kinderen over de hele wereld de Heere God mogen dienen?

Gebedspunten

 • Bid voor de kinderen in de sloppenwijk in Kawangware. Bid dat ze gezond blijven en dat ze naar school kunnen gaan.
 • Dank voor de kinderen in Kawangware die naar het zondagsschool gaan. Bid voor meester George en voor dominee Jeremiah (zie filmpje) die hen de verhalen uit de Bijbel vertellen.
 • Bid voor de kerk in Kawangware die probeert de mensen in de wijk te helpen. Veel mensen zijn erg arm en de kerk heeft niet genoeg geld om iedereen te helpen.
 • Bid voor de mensen en kinderen die gevlucht zijn uit Zuid-Soedan en nu in Kawangware wonen. Ze wonen vaak bij elkaar in een klein huisje en hebben heel weinig geld. Dank dat de Reformed Church hen helpt en bid voor vrede in Zuid-Soedan.

Van GZB hebben we een prachtige video ontvangen over onze zondagsschoolproject in Kenia. De video geeft een heel mooi overzicht van de leefwereld van kinderen in de sloppenwijk van Nairobi, in Kawangaware.
Via onderstaande link kunt u de video bekijken op Youtube. Actie video

Ons gironummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:
NL14 INGB 0000 4158 98
t.n.v. Stichting Hervormd Bondsbureau
inzake actienr. Zondagsscholen,
Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk (Gld.)

Graag tijdig uw bijdrage voor de toerustingsbijeenkomst over maken

KLIK HIER om al het beschikbaar materiaal te downloaden

Terug

Deel deze pagina: