Gezegende kerstdagen!

Het hoofdbestuur en de medewerkers van het bondsbureau wensen u gezegende kerstdagen, een mooie kerstfeestviering en een goede jaarwisseling!

In de bijbel lezen we: 16 En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe. 17 En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.

Terug

Deel deze pagina: