Het blad Onze Hervormde Zondagsschool wordt opgenomen in de nieuwe lesmethode voor de zondagsschool

Het hoofdbestuur heeft zich de afgelopen maanden beraden over de toekomst van ons blad Onze Hervormde Zondagsschool en alle andere materialen die wij voor leidinggevenden aanbieden.

Het blad Onze Hervormde Zondagsschool wordt opgenomen in de nieuwe lesmethode voor de zondagsschool


Het hoofdbestuur heeft zich de afgelopen maanden beraden over de toekomst van ons blad Onze Hervormde Zondagsschool en alle andere materialen die wij voor leidinggevenden aanbieden.
De eerste uitkomsten van deze bezinning hebben we ook gedeeld tijdens de vergadering van ons bestuur met de streekbesturen. Doel van de afstemming was om te vernemen wat zij van onze plannen vonden en welke aanpak voor hen het meest haalbaar was voor de leidinggevenden van de zondagsschool.
De uitkomst van dit overleg heeft geleid tot nadere besluitvorming in het hoofdbestuur. We hebben besloten om een project op te starten die als doel heeft om de huidige vorm van ons blad Onze Hervormde Zondagsschool op te nemen in de nieuwe lesmethode voor de zondagsschool. Concreet betekent dit dat wij overstappen van een maandelijkse uitgave van een blad naar een jaarlijkse map met daarin opgenomen de exegese, de vertelling, Bijbelse platen uit de serie Van kind tot kind en extra materiaal voor de leidinggevenden, voornamelijk voor de bovenbouw/kindercatechese. Een verandering die uiteraard de nodige tijd gaat vragen om e.e.a te realiseren. Reden waarom het hoofdbestuur heeft gekozen om dit als een project op te pakken en stap voor stap steeds meer te concretiseren. Jaarlijks zal een nieuw deel van de methode beschikbaar komen en worden verspreid. Wat niet verandert, is de opbouw van het rooster (behoudens wat kleine verbeteringen die we van de leidinggevenden hebben gehad en die we nu zullen oppakken). Ook het materiaal voor de kinderen zal niet direct veranderen, we denken op dit moment alleen aan een andere vormgeving van de omslag. De map:

· Persoonlijke map voor iedere leidinggevende met mogelijkheid voor eigen aantekeningen

· Compleet met Bijbelse platen in kleur en les ideeën. (Er zullen geen afbeeldingen van de Heere Jezus in deze officiële uitgave worden opgenomen.)

· Uitbreidbaar in de toekomst met nieuwe aanvullingen

· Extra lessen buiten het jaarrooster zodat in zomerperiode of op andere momenten eigen les kan worden gegeven

John Witvliet en Kees Codée zijn de eerste contactpersonen binnen het bestuur voor dit project. Gedurende de komende maanden zal er steeds een update worden gepubliceerd over de voortgang van het project.

We hopen begin september 2017 te starten met de nieuwe lesmethode.

Terug

Deel deze pagina: