Lekkerkerkse zondagsschool 75 jaar

Zondagsschool ”De Werf” in Lekkerkerk stond tijdens de afgelopen kerstviering op Tweede Kerstdagmorgen stil bij haar 75-jarig bestaan.  

Zondagsschool ”De Werf” in Lekkerkerk stond tijdens de afgelopen kerstviering op Tweede Kerstdagmorgen stil bij haar 75-jarig bestaan.

 

Bijzonder aan de zondagsschool is het interkerkelijke karakter ervan. De Werf begon in de Tweede Wereldoorlog in een huiskamer bij meester en juffrouw Hoek. Vanaf 1950 kwam de zondagsschool bijeen in een lokaaltje op het terrein van Scheepswerf Van Duijvendijk aan de Lekkerkerkse rivierdijk Opperduit. Later verplaatste de school zich naar de dorpskern.

 

Momenteel bezoeken zo’n vijfenzestig kinderen uit achtereenvolgens de Gereformeerde Bond, de Hersteld Hervormde Kerk en de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) de zondagsschool. Het overgrote deel van de kinderen woont in Lekkerkerk.

Voorzitter Peter de Gooijer (40): „Onze zondagsschool staat volledig op eigen benen. We kunnen bestaan dankzij de giften van ouders in het wekelijkse collectebusje in de klas en de jaarlijkse kerstdeurcollecte door het personeel langs de bij ons bekende, trouw gevende achterban in Lekkerkerk.”

Het wekelijkse zondagsschooluur vindt plaats in de zalen van de hervormde gemeente ’t Venster, die ze gratis ter beschikking stelt. Ook de openbare Kerstviering en de besloten Pinkster- en Paasbijeenkomsten vinden daar plaats.

Dat zoveel ouders uit uiteenlopende richtingen de school al die jaren hun vertrouwen geven, stemt De Gooijer dankbaar. „Hierdoor kunnen en mogen wij onze kinderen in hun beste tijd Bijbelkennis geven, en wijzen op de enige weg tot behoud, Christus.”

 

 

Terug

Deel deze pagina: