Kerkengezin.online

Centrale verzamelplaats waar ideeën, handreikingen en suggesties gestructureerd terug te vinden zijn

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de gemeente en het gezin. Kerkdiensten worden digitaal beluisterd, kinder- en jeugdwerk is stopgezet en de kinderen volgen thuis onderwijs. Een stormwind aan ideeën, suggesties, tips en handreikingen hoe gemeente te zijn en geloofsopvoeding in deze nieuwe situatie vorm te geven, komt langs. Er is echter geen centrale verzamelplaats waar al deze ideeën, handreikingen en suggesties gestructureerd terug te vinden zijn. Kerkengezin.online wil in deze behoefte voorzien op verzoek van de achterban: kerken en gezinnen in de gereformeerde gezindte.

Kerkengezin.online wil in deze crisistijd kerken en gezinnen ondersteunen door gestructureerd ideeën aan te bieden die helpen het kinder- en jeugdwerk, de (geloofs)opvoeding thuis en het gemeenteleven vorm te geven. Kerkengezin.online brengt vraag en aanbod samen. In een wirwar van informatie, initiatieven en handreikingen wil kerkengezin geclusterd en overzichtelijk de verschillende content aanbieden.


Terug

Deel deze pagina: