Jaarvergadering Putten uit de levende Bron zoals de Samaritaanse vrouw

In De Aker in Putten had zaterdag de jaarvergadering van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag plaats

04-06-2016 17:09 | Van een medewerker  

Als een zondagschoolleider zelf uit de levende Bron put, zal hij of zij ook een levend verhaal vertellen, aldus ds. P. van Duijvenboden zaterdag in Putten. „Het is net als bij de Samaritaanse vrouw. De ontmoeting met Jezus bij de bron raakte haar zo diep dat zij op authentieke wijze, met vuur en verve, van die Zaligmaker ging getuigen.”

Op dezelfde wijze hoeft een zondagsschoolvertelling geen koud en leerstellig verhaal te zijn, maar kan het een levendig verhaal worden van een bezielde verteller, zei ds. Van Duijvenboden, voorzitter van de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag. Hij opende zaterdag de jaarvergadering van de bond.

Van vader op zoon

Steven Middelkoop, kerkelijk werker in de Hersteld Hervormde Kerk, hield een lezing over het thema ”Levend vertellen uit de Bron”. Hij wees op de sterke orale traditie in de oudheid, waarbij de verhalen van het voorgeslacht van vader op zoon werden doorgegeven. Voordat de Bijbel op schrift werd gesteld, werden de verhalen van Gods grote daden zo op levende wijze van generatie op generatie doorgegeven.

Destijds bestond er geen kloof tussen de tijd en de context van de verteller en het kind, zei Middelkoop. „Inmiddels zijn de tijd en cultuur ingrijpend gewijzigd. Dat betekent dat de verteller zich eerst moet inleven in de situatie waarin de Bijbelse verhalen spelen, om ze vervolgens rekening houdend met een hedendaags gehoor tot leven te brengen. Eerst moet de verteller als het ware in het verhaal kruipen, alle onderdelen zien en ruiken, om zo de eigentijdse hoorder die tijd en gebeurtenissen opnieuw te laten beleven.”

Inleven

Ter illustratie laste Middelkoop enkele Bijbelvertellingen in. De geschiedenis van de zondvloed en de ark van Noach diende als voorbeeld. Om dit verhaal te vertellen, zei Middelkoop, is het nodig zich eerst in te leven in hoe het voelt dagenlang opgesloten te zijn in zo’n dobberende ark op de bruisende wateren. Daarnaast moet de verteller echter ook zelf wel weet hebben van het verlossend handelen van God. „Wie uit eigen leven weet hoe God uit de benauwdheid kan verlossen, die vertelt op de zondagsschool geen koud en droog feitenrelaas, maar levende geschiedenissen. Dan verstaat men ook de link die het doopformulier legt tussen het zondvloedverhaal en de doop. Dan staat het vertelwerk op de zondagsschool niet alleen onder de hoogspanning van Jezus’ wederkomst, maar is er ook besef dat de gedoopte kinderen omwille van het verbond zonder verschrikken voor Gods troon kunnen verschijnen.”

Actie ”Kinderen van de straat”

Tijdens de jaarvergadering werd de actie ”Kinderen van de straat” afgesloten. Deze heeft 21.558,70 euro opgebracht. Het bedrag gaat naar een project van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in de Protestantse Kerk voor kinderwerk in grote steden van Colombia en Mexico. Antonie en Cora Treuren, die voor de GZB zijn uitgezonden, geven naschoolse opvang in achterstandswijken van Bogotá, om deze met de evangelieboodschap terug te houden van de geweldsspiraal.

De nieuwe actie, ”Schatten voor Malawi” is bestemd voor een project van de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) in Malawi. De ZHHK werkt in Malawi samen met de Reformed Presbyterian Church (RPC), waar het zondagschoolwerk wordt opgebouwd, maar geen zondagsscholenmateriaal beschikbaar is. Er is behoefte aan hulpmateriaal ter voorbereiding van de Bijbelles. De kinderbijbel van H. van Dam is vertaald in het Chichewa en wordt in alle gemeenten van de RPC verspreid.

Afscheid

Zaterdag werd afscheid genomen van penningmeester en bestuurslid R. Verzijl. A. van de Ruitenbeek uit Genemuiden werd verkozen in de ontstane vacature; ds. C. J. Barth uit Nederlangbroek in de vacature van ds. J. Prins. Tijdens de jaarvergadering werd ook het 70-jarig jubileum van het blad ”Kind & Evangelie” herdacht.

Bron: refdag.nl

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: