Ja, ik ga mee naar de kerk

En wil alles weten wat er in de kerk gebeurt, in de consistorie en... Een mooi voorbeeld van betrokkenheid uit Ooltgensplaat

Het is heel belangrijk dat de kerkenraad weet wat er op de zondagsschool gebeurt.

Bij de zondagsschool in Ooltgensplaat hebben ze geprobeerd dit te doen door de kinderen van de zondagsschool een keer bij de kerkenraad te laten zijn. Dit betekent dat de kinderen vorig jaar per tweetal een zondagse dienst meemaakten. Ze waren voor de dienst al in de consistorie. Ze waren ook bij het consistoriegebed, zaten tijdens de dienst tussen de kerkenraad. Ook gingen ze mee met de diakenen om te collecteren. En aan het eind van de dienst gingen ze opnieuw mee om bij het gebed te zijn. En daarna met de diakenen de collectezakken te legen. Op de zondagsschool werden de onderdelen van de kerkdienst aan de hand van een werkboekje behandeld. Bijv. waarom geeft de ouderling de dominee een hand onder aan de preekstoel. Bij de kinderen, de kerkenraad maar ook bij de gemeente werd dit als positief ervaren.

Dit jaar zijn de rollen omgedraaid en heeft de zondagsschool telkens een kerkenraadslid uitgenodigd om op de zondagsschool te komen. Alle kerkenraadsleden hebben een onderwerp gekregen waar ze tijdens het uur op de zondagsschool maximaal een kwartier over mogen spreken. Zo is er de afgelopen tijd gesproken over de taak van de ouderling, de diaken en de zaken die moeten gebeuren voor en na de dienst. Onze dominee is ook een middag langs geweest en hij heeft met de kinderen gesproken over de voorbereiding van de preek. Voor de kinderen was het nieuw dat een dominee zoveel tijd nodig heeft voor een preek. Opnieuw wordt het als heel positief ervaren door de kinderen en de kerkenraad.

Een ervaring van de dominee:

Aan het begin van het seizoen werd gevraagd of ik als predikant een keer aanwezig wilde zijn op de zondagschool. Om aan het begin van het zondagschool uur gewoon onder de kinderen te zijn en hen te ontmoeten. Alleen daar kijk ik al positief op terug. De reacties van de kinderen. Hoe luisteren ze. Wat pakken ze nu op uit een verhaal en wat niet. Ook hoe de leiding omgaat met kinderen, wat doen ze wel en wat niet. Wat is de actie reactie naar de kinderen toe. Goed om weer te zien hoe leiding soms veel uit de kast moet halen om orde, inhoud en gezelligheid te combineren voor een uur zondagschool.

Vervolgens mocht ik ook iets te vertellen over het werk van predikant en dan specifiek over het maken van een preek. Samen met de kinderen heb ik een Bijbelgedeelte gelezen. Eigenlijk met hen gedaan wat ik zelf ook doe aan het begin van het voorbereiden van een preek. Eerst het gedeelte hardop voorlezen. Wat valt er dan op. Welke woorden keren terug. Wat is de kern. Heel verrassend wat de kinderen er dan uit halen waar ik zelf niet altijd direct aan denk. De kinderen deden heel goed mee. Stelde ook kinderlijk eenvoudig vragen die dan toch ook weer helpen bij het maken van het vervolg van de preek. Kortom een erg leuke en leerzame ontmoeting met de kinderen.

Een ervaring van Marijn: Al een paar keer is er iemand van de kerkenraad langs geweest op de zondagsschool. Ze kwamen iets vertellen over wat ze doen rond de kerkdienst. Zo vertelde een ouderling-kerkrentmeester wat ze voor de dienst allemaal doen: Als ze in de consistorie komen vertellen ze aan een gastpredikant voor welke mensen er gebeden mag worden. Ook wordt gekeken wie de ouderling van dienst is. Hij bidt in de consistorie en geeft de dominee in de kerk een hand en wenst hem Gods zegen. Daarmee geeft hij verantwoording van de dienst (de sleutel) aan de dominee. Zo vertelde een ander kerkenraadslid dat het collectegeld na de dienst in de kluis gedaan wordt. De code wilde hij niet vertellen. De dominee kwam vertellen hoe hij een preek voorbereid. Het is echt heel interessant om dit allemaal te horen.

 

Terug

Deel deze pagina: