Het werk van de zondagsschool in Huizen in beeld

Voor BronverWIJSing spraken we met Margreet Visser over het zondagsschoolwerk in Huizen

·Hoeveel kinderen heeft de zondagsschool in Huizen?

Dit seizoen hebben we 75 enthousiaste kinderen. We komen bij elkaar op 2 verschillende locaties. Een groep om 12:00 uur in de Meentkerk en om 14:30 uur in ’t Visnet. Op beide locaties zijn de kinderen verdeeld over 3 groepen:

Groep A: kinderen uit groep 1 en 2

Groep B: kinderen uit groep 3 en 4

Groep C: Kinderen uit groep 5, 6 en 7

Na de zomervakantie gaan de kinderen naar een andere groep.

 

Deze indeling is met ingang van dit seizoen. Hiervoor hadden we twee groepen op 3 locaties (groep 1 t/m 4 en groep 4 t/m 7) en wisselden de kinderen na de Kerstviering van groep. Deze nieuwe indeling maakt dat de groepen wat beter verdeeld zijn en er ook beter aangesloten kan worden op de verschillende niveaus.

 

We gebruiken de onder- en middenbouwmappen en passen in groep B/C de vertelling en verwerking aan op het juiste niveau. Een enkele keer gebruiken we ook weleens iets uit het bovenbouwrooster.

Aan de hand van het rooster van de bond maken wij zelf ons rooster per seizoen. Dit zit in een mapje en daar kunnen de kinderen ook hun verwerking in doen. Ook wordt daarbij rekening gehouden met de zondagen dat er geen zondagsschool is, bijvoorbeeld op de zondag dat er Heilig Avondmaal wordt gevierd. Dat maakt dat het vertelrooster toch doorloopt en dat we soms wat toe kunnen voegen.

Afgelopen periode hebben we aandacht besteed aan 500 jaar Reformatie door in de oudste groepen te werken over Maarten Luther en het eerste couplet van ‘Een vaste burcht is onze God’ aan te leren.

 

Ook biedt dit ruimte om de psalmen uit de nieuwe berijming toe te voegen omdat deze in onze gemeente ook veel worden gezongen.

 

De kinderen nemen afscheid van de zondagsschool als ze in groep 7 zitten. Dit doen we tijdens de Kerstviering en dan krijgen de kinderen een Herziene Statenvertaling met psalmen of de Jongerenbijbel in de HSV uitvoering. Die keuze maken ze zelf, samen met hun ouders.

 

·Hoe groot is het team van de leiding?

De leiding bestaat uit 5 mannen en 9 vrouwen. We weten ons gelukkig dat we de groepen volledig bemand hebben. Het vinden van leiding is soms lastig, maar tot nu toe is het altijd goed gekomen.

 

·Hoelang wordt er al zondagsschool gegeven in Huizen?

In 2018 hopen we te vieren dat zondagsschool Timotheüs in Huizen 100 jaar bestaat.

 

De zondagsschool is onderdeel van de Hervormde gemeente (PKN) en weet zich gesteund door gemeenteleden die het werk een warm hart toedragen.

 

·Wat doen jullie als team aan bezinning?

We komen als leiding 6 keer bij elkaar in een ‘cursusvergadering’. Deze avond bespreken we een aantal huishoudelijke zaken en de op handen zijnde activiteiten die door commissies worden voorbereid. Het tweede deel staat echter in het teken van de voorbereiding van de Bijbelvertelling. Bij dit tweede gedeelte worden we ondersteund door een proponent. We gaan dan per bouw uiteen. De ene groep bespreekt het Bijbelgedeelte met de proponent, zodat we theologisch nog wat meer onderbouwd worden. De andere groep bespreekt de vraag hoe zij het Bijbelverhaal gaan vertellen, welke verwerking ze gebruiken, welk lied et cetera. Na een minuut of 15 à 20 wisselen we dat om.

Dit gebruik stoelt op een lange traditie. Vroeger deed de leiding dit elke vrijdagavond, ondertussen doen we dat dus nog 6 keer in een seizoen. Een seizoen loopt trouwens van het startweekend in september t/m de zondag na Pinksteren.

 

Naast deze 6 avonden komen we 1 keer per jaar bij elkaar op de thema-avond. Die avond eten we eerst met elkaar en zetten we onze jubilarissen in het zonnetje. Het samen eten is heel gezellig en geeft dat je elkaar ook over andere dingen spreekt. De avond heeft verder een heel verschillende invulling. Dit kan een wat meer ontspannen activiteit zijn zoals bowlen, samen cryptogrammen oplossen. Maar soms hebben we een programma dat meer inhoudelijk is. Een kleine greep uit de programma’s de afgelopen jaren:

- Hoe vertel ik gelijkenissen

- Kinderwerk in deze tijd

- Spel ‘Kaarten op Tafel’ met elkaar spelen

- Avond met Kees Codee aan de hand van het thema: Help ik moet vertellen volgende week!

 

·Welke materiaal database/gebruiken jullie naast het materiaal van onze bond?

Wij maken veel gebruik van internet. Daarnaast hebben we een tijdje gewerkt met een Dropbox waar we materialen in verzamelden. Maar hier hebben we geen vaste afspraken meer over.

 

·Wat is de indeling van het gemiddelde zondagsschooluur?

Dat wisselt per groep, maar in elke groepen komen de volgende onderdelen aan de orde:

Zingen van de Psalm en andere liederen, bidden, Bijbelverhaal of Bijbel lezen, verwerking.

Tijdens het Bijbelverhaal wordt er ook met werkvormen gewerkt om de kinderen bij het Bijbelgedeelte te betrekken. In de oudste groepen wordt ook samen uit de Bijbel gelezen zodat ze daar vertrouwd mee raken.

 

De verwekingen zijn ook heel divers. Dit kan een kleurplaat, puzzel, quiz, gesprek of een creatieve verwerking zijn. We proberen dit af te wisselen.

 

· Wat doen jullie aan start- en wervingsactivteiten?

Het startweekend is voor de hele gemeente. We hebben een jaar een kinderdienst gehouden en zijn actief tijdens wervingsacties voor de hele gemeente.

De wervingsactiviteiten willen we weer wat nieuw leven inblazen, deze hebben wat stil gelegen. We zullen in ieder geval kinderen en hun ouders actief uitnodigen voor de Kerstviering. Tijdens de Kerstvieringen willen we hen ook uitnodigen voor de zondagsschool.

 

Welke overige activiteiten vinden er in het seizoen plaats?

Naast de uren zondagsschool zijn we als vereniging ook actief voor het jaarfeest. Dit houden we in het voorjaar en daarbij laten we als vereniging zien wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Ook is er een Bijbelverhaal, we zingen samen, spelen een spel en er zijn foto’s van de kinderen en de activiteiten te zien.

 

Ook zijn we betrokken bij het organiseren van de Paasviering voor kinderen in onze gemeente. Deze gaat uit van de Hervormde Jeugdraad, maar we hebben er wel een actieve rol in omdat we het belangrijk vinden dat deze er is voor de kinderen.

 

Met de kinderen uit groep 7 sluiten we hun zondagsschooltijd af op een zaterdagmiddag bij de boer. Een gezellige middag op de boerderij van één van onze leiding. Hier leren ze meer over de boerderij en vaak rijden we ook nog een rondje op de tractor. Ook het borstelen van de kalfjes is een graag gedane activiteit. Na gezellig te hebben gegeten gaan we met een aantal kilo aardappelen weer naar huis.

 

· Hoe sluiten jullie het jaar af?

Op de groepen wordt de laatste zondag op een leuke manier afgesloten. Dit doet iedereen zelf of met de groepen samen. Dit kan betekenen dat er een spel wordt gedaan of een zendingsverhaal verteld. Ook is er iets lekkers te eten en te drinken. Alle kinderen krijgen aan het eind van het seizoen ook een leesboek dat ze zelf uit mogen kiezen.

 

Met alle kinderen houden we aan het eind van het seizoen (niet altijd het laatste weekend) een spelmiddag. Dit jaar zijn we naar het belevenissenbos in Lelystad geweest. We hebben ook weleens een speurtocht gedaan, spelletjes op het plein bij de kerk, sporten in een gymzaal et cetera. Dat is altijd heel gezellig!

 

·Wat willen jullie nog graag kwijt nu jullie toch in het zonnetje staan?

We zijn dankbaar dat we wekelijks bij elkaar mogen komen met zo veel kinderen. In onze gemeente wordt ook kindernevendienst gehouden, maar desondanks komen de kinderen met veel enthousiasme en ze zijn heel leergierig. Ook de betrokkenheid van ouders is groot en dat maakt dat je samen op kunt lopen.

 

We willen voor de zondagsscholenbond onze waardering uitspreken voor het ontwikkelen van veel nieuwe materialen, zoals de methode. Dit is erg helpend bij het zondagsschoolwerk en sluit ook goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. We willen onze kinderen in deze tijd en maatschappij leren om dicht bij de Heere God te blijven en daarvoor moeten we afstemmen op hun belevingswereld. Gelukkig mogen we aan hen laten zien dat onze God dezelfde blijft, nu en voor altijd!

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: