Het werk van de zondagsschool in de plaatselijke gemeente

Tijdens de laatste toerustingsbijeenkomst in Putten hebben we met leidinggevende en enkele kerkenraadsleden nagedacht over het werk van de zondagsschool in de plaatselijke gemeente en belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn.

Tijdens de laatste toerustingsbijeenkomst in Putten hebben we met leidinggevende en enkele kerkenraadsleden nagedacht over het werk van de zondagsschool in de plaatselijke gemeente en belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn.
Allereerst was het mooi om met zovele mensen uit het gehele land hierover na te denken.
Met elkaar deelden we het verlangen om zoveel mogelijk kinderen via het werk van de zondagsschool te betrekken bij de geloofsopvoeding in het midden van de gemeente.
Ook bespraken we het belang van een eenduidige visie op de leerlijn binnen de gemeente. De zondagsschool wordt daarin gezien als startpunt voor de vierjarigen binnen de gemeente. Na de zondagsschool gaan de kinderen/tieners naar de catechese. En ronden de leerlijn af met deelname aan de belijdeniscatechese.
Deze visie is verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die na bezinning tot deze keuze komt. Deze ook communiceert met leidinggevende en ouders. Het belang van geloofsopvoeding binnen gezinnen en gemeente is zo belangrijk dat jaarlijks er opvoedingsavonden worden georganiseerd. Ook ontvangen de ouders Opvoedingsbron met bezinnende artikelen, Bijbelstudie en tips voor verwerking in het gezin. (Opvoedingsbron is ook digitaal beschikbaar)
De leerlijn is zo belangrijk in de gemeente dat er ook regelmatig in de prediking hiervoor aandacht is. Door bijvoorbeeld een thematische preek bij de start van het winterwerk, of als onderdeel van de preek tijdens de doopdienst. In deze dienst zeggen niet alleen de ouders ja maar ook de gemeente beloofd een actieve bijdrage te leveren aan de geloofsopvoeding binnen de gemeente

Leiding van de zondagsschool stimuleert en communiceert actieve betrokkenheid van ouders en kerkenraad bij hun werk. Vierjarigen krijgen een aantrekkelijk cadeau en uitnodiging voor de zondagsschool. Passend bij het beleid van de gemeente wordt er nagedacht door de leiding over de berijming van de psalmen, het leren binnen de zondagsschool op een aantrekkelijke manier met goede werkvormen passend bij de leeftijdsgroep.
Wij realiseren ons dat dit om een vervolg vraagt van alle betrokkenen. En ook nog meer verdieping, reden waarom we een aantal literatuurtips geven.
De komende uitgaven zullen wij op dit thema terugkomen. Ook voor bespreking binnen uw gemeente of streekbestuur kunnen wij een bijdrage leveren.


Kader
Geloofsopvoeding

Als gelovige ouder heb je een opdracht en een verlangen om je kinderen op te voeden tot eer van de Heere God. Het gezin is de belangrijkste plaats voor geloofsopvoeding. Wat kinderen thuis meekrijgen - en hóe dat gebeurt - heeft grote invloed op de rest van hun leven. Als christelijke ouder ben je eigenlijk altijd met geloofsopvoeding bezig, in hoe je doet, hoe je praat, wat je nalaat. Je laat iets van God zien. Voor een christelijke ouder is geloofsopvoeding dus de hele opvoeding.’

Geloofsoverdracht
Geloofsoverdracht is een onderdeel van geloofsopvoeding. Dan kan je denken aan samen de Bijbel lezen, Bijbelteksten aanleren, samen zingen, praten over God. Primair gebeurt dit thuis, het jeugd- en zondagsschoolwerk in de gemeente is hier een aanvulling op.’

 

Literatuur:
Driestarreeks: Elly van der Gouwe-Dingemanse e.a.
De allerbeste wensen, aan de slag met opvoedingsidealen € 12,95
Opvoeding, gave en opgaven, essenties van christelijk opvoeden € 12,50
HGJB: Voorleven, serie van vier delen voor ouders met kinderen in verschillende leeftijdsfasen (0-3, 4-7, 8-11 en 12-16 jaar)
Artiosreeks
In de Kerk bij God P.J. Vergunst e.a. € 13,99
Zien we de dertigers Ds. J. van het Goor € 13,99

 

  

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: