Het ontgaat niemand; Nederland verkeert in de gevreesde tweede coronagolf.

Dit raakt ook de kerken. Nieuwe maatregelen worden afgekondigd.

Het ontgaat niemand; Nederland verkeert in de gevreesde tweede coronagolf. Dit raakt ook de kerken. Nieuwe maatregelen worden afgekondigd. Kerkenraden nemen ook zelf verantwoordelijkheid en treffen maatregelen. Het is niet makkelijk om in de wirwar van meningen, reacties, soms tegenstrijdige maatregelen, koers te bepalen in de gemeente en in het zondagsschool en jeugdwerk. Daarom zullen we in de loop van de week komen met een (aangepast) coronaprotocol wat hierin richting geeft.

Er komen vanuit verschillende gemeenten vragen over wat wel en niet kan in het jeugdwerk. We merken ook dat kerkenraden er, in eerder stadium, of sinds de nieuwe maatregelen, voor kiezen om het verenigingswerk (en soms ook de catechisaties) stil te leggen.

We begrijpen dat gemeenten de erediensten, de verkondiging van Gods Woord, op zondag de absolute prioriteit heeft. We willen echter ook een oproep doen vanuit ons hart om jongeren niet te vergeten. Laten kerkenraden niet te snel de beslissing nemen om jeugdwerk stil te leggen, ook al is dat eenvoudig te regelen. Jongeren hebben juist nu onze aandacht nodig. We merken uit gesprekken in het land dat de band van veel jongeren met de gemeente er in de afgelopen maanden niet sterker op is geworden. Dat geeft zorgen.

Als gemeente worden we geroepen om het navolgende geslacht de loffelijkheden des Heeren te verkondigen, met als doel dat een nieuwe generatie hun hoop op God zullen stellen en zijn daden niet zullen vergeten. We zien uit naar het werk van de Heere in harten van jongeren. Maar juist de bedding van een goede relatie met onze jongeren is daarvoor erg belangrijk. Laat jongeren merken dat ze gemist worden. Laat kinderen en jongeren voelen dat er om hen wordt gegeven in de gemeente. Denk groot over Gods ontferming over jongeren van de gemeente, maar handel daarnaar door klein te denken: wat is nog wel mogelijk binnen de gemeente om jongeren te bereiken?

In veel gevallen kan jeugdwerk nog steeds plaatsvinden. Verenigingen mogen samenkomen en zeker onder de leeftijd van 18 jaar is veel mogelijk. Deze tijd, waarin niets vanzelfsprekend is, vraagt van kerkenraden en gemeenten veel, maar we roepen kerkenraden en leidinggevenden op om te doen wat er gedaan kan worden. Maak gebruik van de diensten, capaciteiten en gaven van gemeenteleden. Leg contacten met jongeren. Probeer ze te spreken. Organiseer ontmoeting binnen de gestelde kaders.

Als er voor de olifantenkudde gevaar dreigt, vormen de volwassen olifanten een kring rondom de kleine kalfjes. Want zij zijn het meest kwetsbaar. Laat dit beeld ons inspireren. Het is de Heere, die door Woord en Geest, Zijn gemeente bouwt, dat geeft ontspanning. Maar tegelijk, vraagt Hij van ons, om te handelen naar het grote voorbeeld van Christus, die oog had voor afdwalende schapen. Hij gebood volwassenen, met toorn, de kinderen niet te verhinderen tot Hem te komen. 

 

Protocol versie 2.2

. Bij alle activiteiten zijn de richtlijnen voor de groepsgrootte aangepast.
▪ Zingen wordt sterk afgeraden.
▪ Mensen boven de 13 jaar dragen een mondkapje bij verplaatsingen.

 

 

Meer informatie over jeugdwerk in Coronatijd
HHJO

HGJB

 

 

 

 

Terug

Deel deze pagina: