Grote belangstelling toerustingsbijeenkomsten Urk en Gouda

Interkerkelijke toerustingsdagen 'Voorbeeldig'

Onder kinderen en jongeren in de kerk leven veel vragen. Als leidinggevende, catecheet of ambtsdrager zoek je soms naar woorden bij het geven van een antwoord. Veel (vaak onuitgesproken) vragen zijn samen te vatten in de vraag ‘Hoe moet ik leven?’. Op die vraag zou elke leidinggevende moeten kunnen zeggen: ‘Ik zal het je voordoen.’ Het beste antwoord is een levend voorbeeld. Ons gedrag is vaak niet gebaseerd op theorieën of argumenten. Ons gedrag komt voort uit onze normen en waarden. Wat drijft ons als leidinggevende in de keuzes die we maken in het leven? Waar jongeren alleen normen aantreffen in de kerk, gaat daar weinig getuigenis van uit.

Daarentegen, de jongere die een levende brief van Christus in zijn leidinggevende ontmoet, ziet verder dan normen alleen. Het gesprek dat vanuit christelijke waarden gevoerd wordt over het leven (in alle facetten) krijgt een andere toon. Hoe kom je in zo’n gesprek tot de christelijke waarde die aan het onderwerp ten grondslag ligt? Hoe stuur je het gesprek als catecheet tot een dieper niveau? Hoe kom je als ambtsdrager tot een ontmoeting van hart tot hart met die puber? Voorbeeldig leidinggeven vraagt om levende voorbeelden van mensen die leven van genade alleen.

Tijdens de toerustingsdagen waren leidinggevenden en ambtsdragers bijeen om elkaar te bemoedigen, te inspireren en te motiveren om ‘voorbeeldig’ te leven als christen, en zo een identificatiefiguur te zijn voor kinderen en jongeren. Niet met eigen gerechtigheid of op een wettische manier, maar als zondaar, afhankelijk van God en van genade alleen!

Samen met Driestar Educatief, Hervormd Jeugdwerk en het Landelijk Contact Jeugdwerk organiseerden we deze twee interkerkelijke toerustingsdagen voor álle ambtsdragers, kinderwerkers en leidinggevenden.

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: