'Gewapend ten strijde' was het thema van onze toerustingsbijeenkomst in Putten vandaag

Ruim 90 leidinggevenden waren aanwezig en actief betrokken op deze dag in de Aker te Putten

Ds. P. van Duijvenboden, voorzitter van de Zondagsscholenbond, vroeg zich af of het zondagsschoolwerk na de zomervakantie en tijdens de coronacrisis wel weer voldoende opgepakt wordt. „Er komt nu een uitholling openbaar die er al langer was. Wordt de urgentie nog gevoeld om de woorden van de Schrift te leren kennen?”

Die zorg kwam terug in twee toespraken met als thema: ”Gewapend ten strijde!” Bestuurslid ds. W. J. C. van Blijderveen vindt het belangrijk dat de kinderen de inhoud van de Bijbel leren kennen. Hij wierp de vraag op of daar door ouders vaak niet te gemakkelijk over wordt gedacht en vervolgde: „Als de kennis ontbreekt, staan we open voor fakenews. Het is een uitdaging om de volgende generatie vertrouwd te maken met de Bijbel en de psalmen.”

Bestuurslid Bart Mostert luidde de „noodklok” waar het gaat om het bijbrengen van parate kennis uit en over de Bijbel. Hij constateerde dat veel kinderen van kerkelijk meelevende ouders de grote lijnen van de Bijbel niet meer kennen, waardoor ze „de teksten van de Bijbel niet in hun context kunnen plaatsen.”

Volgens Mostert is de belangstelling van ouders verminderd om hun kinderen Bijbelkennis bij te brengen en is het moeilijker geworden om hun medewerking te krijgen voor het aanleren van teksten. Een aanwezige gaf aan dat ze op haar zondagsschool de ouders niet inschakelen bij het leren maar dat samen met de kinderen doen. „We zien de motivatie bij de kinderen om teksten te leren groeien.”

 

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: