Zet geloofsopvoeding in gezinsagenda

Het is moeilijk voor kinderen en tieners om de weg van het geloof alleen te lopen. Trek als volwassenen daarom samen met hen op, bepleiten Wijnanda Hogendoorn en Kees Codée.

Er wordt wel beweerd dat een mens per dag meer dan drieduizend prikkels te verwerken krijgt. Toegegeven, de meeste daarvan laten we aan ons voorbij gaan, maar veel prikkels ook niet. Het leven wordt daardoor erg jachtig. Alles moet snel gebeuren, er is altijd tijdgebrek. Een opdracht die je vandaag krijgt, moet gisteren af zijn. Gewijde concentratie op een taak of onderwerp is een zeldzaamheid. Last van keuzestress? Dan ben je niet de enige...

Welke keuzes maak je dan? Je stelt prioriteiten: wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Als het gaat om je geloofsleven, welke prioriteit krijgt God dan? Krijgt Hij alle eer waar Hij recht op heeft? Hij heeft je gemaakt; je bent dus niet van jezelf. Hij heeft je een eeuwige toekomst beloofd. Ben je daarmee bezig of besteed je meer tijd aan de dingen die vergaan? Vraag je eens af hoeveel tijd je teruggeeft aan God van de 24 uren die je dagelijks van Hem krijgt.

Beseffen volwassenen voldoende dat ze in de gaten gehouden worden? Kinderen –je (klein)kinderen, je zondagsschoolklas, de kinderen uit de gemeente– zijn altijd op zoek naar identificatiefiguren. In hun weg naar de volwassenheid hebben ze voorbeelden nodig aan wie ze zich kunnen optrekken.

Ben je als volwassene voor hen de persoon die hen de weg tot Christus wijst (2 Kor. 3:2 en 3)? Kinderen, tieners en jongeren voelen haarfijn aan wat God je waard is. Maak hen jaloers door je vertrouwen op God.

Activiteitenplan

Als je zelf kinderen mag hebben, heb je een mooie taak als opvoeder. Welke keuzes maak je daarin? Er is veel dat om aandacht vraagt: vrijwilligerswerk, kerkenwerk, hobby’s, vrienden, baan et cetera. Op welke plaats komen je kinderen te midden van de veelheid aan activiteiten? Welk beeld hebben ze van jou? Iemand die druk bezig is met zichzelf of iemand die tijd en aandacht voor hen heeft?

Net zomin als dat jij van jezelf bent, zijn je kinderen van jou. De almachtige Schepper heeft recht op hun bestaan en jij mag ze onder je hoede hebben in de tijd die je hier op aarde krijgt. Wat doe jij met die verantwoordelijkheid? Op welke manier geef jij je kinderen straks weer terug aan Hem?

Gebruik de tijd die je hebt om je kinderen wijs te maken tot zaligheid, dat heb je als ouder tenslotte beloofd bij de heilige doop. Dat vraagt om keuzes, inderdaad. En iedere keuze sluit automatisch een andere keuze uit. Wees je daarvan bewust.

Zoek naar manieren om samen met je kinderen bezig te zijn met Gods woorden. Neem plaats aan Jezus’ voeten (Luk. 10:39) en luister naar wat Hij jullie wil leren.

Is dat moeilijk? Dan is het tijd om kritisch naar de (gezins)agenda te kijken. Staat Gods Koninkrijk bovenaan in het activiteitenplan? Neem de tijd om als gezin en ook persoonlijk Gods Koninkrijk te zoeken (Mat. 6:33). Stel jezelf tegelijkertijd de vraag waarom je zo druk bent. Is het je status geworden en bepaalt de invulling van je agenda je identiteit?

Gelukkig staat er nergens in de Bijbel dat we bezig moeten blijven. Integendeel: Jezus heeft alles volbracht; het werk is gedaan. Leef dan vanuit de rust die Hij geeft (Mat. 11:28) en leer dat ook je kinderen.

Prioriteiten stellen

Op welke manier geef je de geloofsopvoeding vorm? Ieder kind is anders en geen gezin is hetzelfde. Zoek als ouders naar manieren die bij jullie passen. Vergeet daarbij het gesprek niet. Vertel aan je kinderen over je eigen worstelingen als het gaat om prioriteiten stellen. Praat erover hoe je weerstand kunt bieden aan de duivel, die probeert ervoor te zorgen dat jullie het enorm druk hebben. Te druk om Gods Koninkrijk te zoeken.

Vertel aan hen ook wie God is en wie Hij voor hen wil zijn. Ga in gesprek, over een preek bijvoorbeeld, en vertel wat in die preek jou raakte. Het is moeilijk voor kinderen en tieners om de weg van het geloof alleen te lopen. Trek daarom samen op.

Gelukkig sta je in de opvoeding niet alleen (Jak. 1:5). Leg de namen van je kinderen iedere dag in Gods handen. Maak daarnaast ook gebruik van de gaven die andere mensen met je willen delen. Op het gebied van geloofsopvoeding zijn in de loop van de tijd nogal wat uitgaven verschenen. Een van die uitgaven is ”Opvoedingsbron”, een jaarlijks magazine dat gratis te downloaden is.

Ieder jaar nodigen de redactieleden van Opvoedingsbron auteurs uit om artikelen en een Bijbelstudie te schrijven rondom een thema. Als gemeentelid of opvoeder kun je deze handreikingen gebruiken voor je geloofsleven en in de geloofsopvoeding. Het meest recente nummer gaat over keuzestress. Eerdere onderwerpen waren het gebed, gemeente-zijn en het geloofsgesprek.

De auteurs behoren tot de redactie van Opvoedingsbron.

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: