Finale afronding actie Romakids

Prachtig bedrag voor stichting Hulp Oost Europa 

Om de situatie van de Roma kinderen te verbeteren hebben we het afgelopen jaar een actie gevoerd. Vele zondagsscholen deden mee. Het eindresultaat is een bedrag van € 30.552,55

De Roma kinderen die in een zigeunerkamp opgroeien zijn ontzettend beschadigd op velerlei gebied. Ze missen liefde, aandacht, veiligheid en structuur. Veel kinderen krijgen te weinig eten (en zeker niet gezond), drinken soms vervuild water, hebben vaak geen schone kleren en worden onregelmatig gewassen. Verder is er vaak thuis of anders in de familie of bij de buren dagelijks wel ruzie en wordt er veel gedronken.

Om de Roma kinderen uit hun isolement te halen en hen toekomstperspectief te bieden is onderwijs van cruciaal belang. Onderwijs is naar onze stellige mening hét voertuig om de Roma bevolking op een hoger plan te krijgen

In de achterliggende jaren zijn er, in diverse dorpen, kleuterschooltjes / pre-schools gestart. Deze schooltjes zijn van essentieel belang bij de integratie van Roma kinderen in het reguliere staatsonderwijs en hun integratie in de samenleving. Ze ontvangen daar eten, worden voorgelezen uit de Bijbel en leren er ook zelf lezen. We zijn dankbaar dat we dit doel hebben mogen steunen.

Terug

Deel deze pagina: