Bemoediging van onze voorzitter

Tim. 2:2:8a Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt

Tim. 2:2:8a Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt

 

De Hoop van iedere zondagsschool

 

Nu al enkele weken leven we in heel bijzondere omstandigheden. Iedereen voelt dat in zijn of haar dagelijks leven. We voelen het ook in ons kerkelijk leven. Er zijn kerkdiensten, maar die volgen we thuis, op de bank. Binnen de zondagsschool betekent het dat we de kinderen niet mogen ontvangen in onze lokalen.

 

Ongetwijfeld zoeken we naar mogelijkheden om contact te houden met de kinderen. Via de nieuwsbrief worden ideeën aangereikt en ik vermoed dat er nog veel meer creatieve manieren zijn bedacht om de zondagsschool ‘door te laten gaan’. Daar zijn we blij mee.

 

Tegelijk gaat dat allemaal niet vanzelf. Het roept ook vragen op. Ontvangen de kinderen het onderwijs wat we zo belangrijk vinden? En beklijft het? Worden er psalmen of teksten geleerd? En hoe lang gaat dit eigenlijk duren? Zien we de kinderen nog voor de zomer in ons lokaal? Kunnen we na de zomer beginnen? En wennen de kinderen hun wekelijkse gang om te komen niet af? Gaat het strijd opleveren als het oude ritme weer wordt opgepakt? Ongetwijfeld kunt u of jij dit aanvullen met eigen vragen.

 

Ik vind de woorden van Paulus aan Timotheüs bemoedigend. Timotheüs zal het moeilijk hebben. Het zal niet meevallen om te dienen. Hij zal verdrukkingen lijden (2 Tim. 2:3). Hij zal moeten strijden als een krijgsknecht, een soldaat (2 Tim. 2:5). Maar, zegt Paulus, daarbij ben je niet alleen. ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’.

 

Dat betekent zoveel, meer dan ik in een korte meditatie zeggen kan. Ik noem enkele dingen. Dat betekent dat niet alleen de Heere Jezus Zelf, maar ook God de Vader in de hemel heeft gezegd ‘het is volbracht’. De opwekking van Zijn Zoon is tegelijk Zijn ‘amen’ op het werk van Zijn Zoon. Alles wat we de kinderen leren heeft werkelijk grond onder de voeten. Het is geen fabel, maar een woord wat redt voor de eeuwigheid. Dat mag ik weten als ik dit evangelie aan de kinderen vertel. ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’.

 

Het wijst mij op de opstandingskracht van de Heere Jezus. Kracht die de dood overwint. Ik kan geen kind bekeren. Ik kan mijn eigen dode hart geen nieuw leven geven. Maar wat ik en u niet kunnen, die macht heeft Hij. Hij maakt harten levend. Hij maakt dat de woorden van het evangelie ook in jonge kinderharten vrucht gaan dragen. Dat ook zij het leven vinden. Meer dan een vaccin tegen een dodelijk virus. Het is leven gevend waar geen leven is. Zo mag ik vertellen op de zondagsschool. Kijk in naar mezelf, dan komt er niets van terecht. Maar dit zegt Paulus; ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’.

 

Hij wijst ons er op dat Gods werk doorgaat dwars door alle weerstand heen. We hebben zorg om dat ene kind wat af dreigt te haken. En dan nu ook al weken geen zondagsschool? We zijn bang dat dit ene gezin niet de aandacht zal geven aan de verhalen die nodig is. En dan weken geen direct contact met hen? Wat betekent dat voor de kinderen? We kunnen de vragen vermenigvuldigen en we staan er bij, machteloos. Ja, zegt Paulus, zo is het voor ons. Maar niet voor Hem: ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

 

Dwars door de weerstand heen ging Hij Zijn weg. Geen verraad, verloochening of onrecht kon Hem tegenhouden. Geen geweld, hoon en zelfs de verlating door God Zijn Vader was sterker dan Hij. We zingen dat zelfs geen graf Davids Zoon omkneld kon houden. Zelfs door de dood heen ging Hij verder en mogen we weten dat Hij leeft. Dat Hij ons hoort. Dat Hij ons ziet. Dat Hij aan de rechterhand van God Zijn Vader is. Dat Hij daar voor ons pleit. Dat is de grond voor onze hoop op vrucht op onze zondagscholen. Hij is uiteindelijk de Hoop voor deze wereld. ‘Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’.

 

Daarmee zal het gaan, hoe moeilijk we deze tijd ook vinden. Met ons oog op Hem doen we in deze tijd wat onze hand vindt om te doen. Niet wij gaan dit alles moeten overwinnen. Niet wij houden het schip van de kerk drijvend en op koers. Dat doet Hij. We bidden dat Hij ons dienstbaar maakt en vol vreugde. Dit weten wij en gedenken wij; ‘Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’

 

Apeldoorn, 18 april 2020

Ds P. van Duijvenboden

 

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: