Abonnement mappen Bond van Hervormde Zondagsscholen op GG

Daarnaast ontvangt een abonnee 3 x per jaar het blad BronverWIJSing met gerichte informatie voor leidinggevenden en berichten van plaatselijke zondagsscholen.

In het verleden was een abonnement gericht op het blad Onze Hervormde Zondagsschool. Dit blad kwam 11 x per jaar uit en was gericht op de vertellingen van de komende periode. Met de intrede van de mappen is er het een en ander veranderd. Wat niet is veranderd is dat de mappen nog steeds verbonden
zijn aan een persoonlijk abonnement. Het abonnement betekent nu dat de abonnee de mappen ontvangt die horen bij zijn of haar bouw (boven-, midden- of onderbouw).
Daarnaast ontvangt een abonnee 3 x per jaar het blad BronverWIJSing met gerichte informatie voor leidinggevenden en berichten van plaatselijke zondagsscholen.

Tevens ontvangt een abonnee op jaarbasis een aantal nieuwe en/of verbeterde lessen. Te denken valt aan aanvullingen op Bijbelverhalen, maar bijvoorbeeld ook lessen rondom Hervormingsdag en dergelijke. Er is door onze bond veel geïnvesteerd in de mappen. De kostprijs per map is aanzienlijk hoger dan het abonnementsgeld voor één jaar. Door het aantal abonnees op peil te houden kunnen we als hoofdbestuur ons ondersteunende werk voor zondagsscholen blijven doen, zodat onze kinderen onderwezen worden in ‘de leer die naar de godzaligheid is’ (1Tim. 6:3).

Klik hier om naar de digitale omgeving te gaan

Gerelateerde producten:

Terug

Deel deze pagina: