Aan het prachtige werk wat Gerrie en Hans Kasbergen in Malawi hebben mogen verrichten komt helaas een eind.

Eind februari hopen ze terug te reizen naar Nederland.

Aan het prachtige werk wat Gerrie en Hans Kasbergen in Malawi hebben mogen verrichten komt helaas een eind. Eind februari hopen ze terug te reizen naar Nederland.
Een periode van meer dan vijf jaar hebben zij in Malawi tot zegen mogen zijn. Helaas ondervinden ze nu onvoldoende steun van de synode in Malawi. Reden waarom de GZB heeft moeten besluiten om hen terug te laten komen. Iedereen die de filmpjes van Gerrie de afgelopen tijd samen met de kinderen van de zondagsschool heeft bekeken, weet met hoeveel vreugde zij de afgelopen jaren dit werk heeft mogen doen. Werk wat ze met haar vele onderwijservaring ook in de toekomst graag nog een aantal jaren zou willen voortzetten. Helaas gaat dat niet lukken. We leven mee met hen, zeker nu ze in een fase van afscheid nemen zijn gekomen.

Door de GZB zijn we uitgebreid geïnformeerd over deze nieuwe situatie. Alles is er aan gedaan om de werksituatie ook van hun kant te verbeteren. Dat heeft echter geen resultaten opgeleverd.
De actie laten we dit zondagsschooljaar tot en met juni doorlopen. En we hopen een mooi bedrag aan de GZB te kunnen overhandigen op onze toerustingsvergadering voor dit kinderwerk in Malawi. Na onze toezegging en keuze in 2018 heeft de GZB met vrijmoedigheid het werk opgepakt en ook voorgefinancierd. Onze opbrengst zal dan ook daadwerkelijk worden besteed aan dit werk voor de kleuters en hun leiding in Malawi.
Dus voor Didi en Dorieka uit de video die zo kan genieten van de gezellige lessen op school. Even in een veilige omgeving die beter is als thuis. Maar ook voor de Juf Mercy die van Gerrie heeft geleerd hoe zij aan de kinderen de verhalen uit de Bijbel kan vertellen. Bid u mee dat zij ook in de toekomst nog veel zullen terug denken aan deze lessen en het ook mogen blijven gebruiken ter uitbreiding van Zijn koninkrijk in Malawi.
Namens het bestuur Kees Codée

Klik hier om direct naar de actiepagina te gaan

Terug

Deel deze pagina: