25 jaar het evangelie uitleggen aan kinderen

Juf Marinke de Vos en Zondagsschool Obadja lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen zeggen dat een hele generatie jong volwassenen in de Hervormde gemeente van Oude Tonge allemaal zondagsschool hebben gehad van Juf Marinke! Dit jaar is het 25 jaar geleden dat zij hiermee startte.  

Marinke de Vos-Kom, 25 jaar zondagsschool Obadja

 Juf Marinke de Vos en Zondagsschool Obadja lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen zeggen dat een hele generatie jong volwassenen in de Hervormde gemeente van Oude Tonge allemaal zondagsschool hebben gehad van Juf Marinke! Dit jaar is het 25 jaar geleden dat zij hiermee startte.

 

Marinke de Vos-Kom woonde nog niet zolang in Oude Tonge, ze was pas getrouwd met Dick. In haar geboorteplaats Zwijndrecht had ze zondagsschool gegeven. Toen er in Oude Tonge een plaatsje vrijkwam in het zondagsschoolteam en Marinke hiervoor werd gevraagd, hoefde ze niet lang na te denken: het Zondagsschoolwerk heeft haar hart. Zo startte zij in 1994 bij de 7-9 jarigen.

De motivatie voor haar jarenlange trouwe inzet is: de Heere dienen en dat evangelie uitleggen aan de kinderen. ‘Er komt zoveel negatiefs op de kinderen af, dan is het des te belangrijk om de liefde van de Heere met hen te delen. Dat hebben ze nú al nodig in hun dagelijks leven. Veel kinderen maken moeilijke dingen mee.’

De voorbereiding voor het Zondagsschooluur begint voor Marinke níet op het laatste moment, maar ruim tevoren. ‘Ik begin meestal ’s woensdags, iedere dag lees ik het door, de Bijbel erbij, de toepassing maken. Ik zoek er liederen bij en ik zoek op de website van de Zondagsscholenbond naar bijv. een woordzoeker.’ Marinke bidt of ze het zó mag vertellen dat de kinderen het begrijpen en ze er iets aan hebben voor hun eigen leven. ‘Het is goed om met God’s woord bezig te zijn. Dat is voor mezelf ook leerzaam.’

Haar enthousiasme werkt kennelijk aanstekelijk want ook de dochters Mariete en Rianne zijn al betrokken bij dit stukje gemeentewerk. Mariete heeft tot voor kort zelf zondagsschool gegeven. Rianne is nog steeds de rechterhand van haar moeder tijdens het zondagse uur. Zo helpt ze bij het klaarzetten van de spullen en overhoort de kinderen het geleerde psalmvers en Bijbeltekst.

Toen er voor de Kerstfeestvieringen een muziekgroepje was gevormd, kwamen de kinderen oefenen bij Marinke thuis. Muziek en kinderen, dat geeft veel gezelligheid. Vandaar ook dat bij Marinke het idee is ontstaan om een kinderkoortje op te richten. Het koortje komt nu wekelijks bij elkaar. Ze zingen bijv. in Geldershof en Ebbe en Vloed. Marinke begeleidt hen daarbij met de gitaar en zo zingen ze het evangelie uit!

25 jaar Zondagsschooljuf is niet onopgemerkt voorbijgegaan in de gemeente: tijdens de opening van het winterwerk was Marinke gewoon aanwezig. Wat ze níet wist, was dat ook haar man Dick en de kinderen waren uitgenodigd! Het was dan ook een grote verrassing toen de voorzitter van de jeugdraad, Chrisjan Visscher, haar uitnodigde vooraan plaats te nemen in een stoel. Ze werd door hem toegesproken, er werd teruggekeken aan de hand van foto’s en Marinke werd bedankt voor al het liefdevolle werk dat ze heeft gedaan. Er waren natuurlijk bloemen en een mooi liedboek als cadeau. Het meest ontroerende moment was echter toen ze staande door al ‘haar’ kinderen werd toegezongen “Vrede van God, de vrede van God zij met jou”.

Marinke benadrukt nog eens het belang van Zondagsschool: kinderen kennis bijbrengen, waarbij verwerkingen worden ingezet om het gehoorde te kunnen onthouden. Vriendschappen die ze er op bouwen en de saamhorigheid is zo belangrijk. Kinderen die er niet zijn, worden gemist!

Ze herinnert zich de keren dat er heel fijne gesprekjes waren, zo fijn, dat ze het uur wel wilde vasthouden! Het is dan ook haar grootste wens dat de kinderen de Heere (gaan) liefhebben.

Zo zijn 25 jaren voorbijgevlogen. En wat de toekomst brengt? Voorlopig gaat Marinke nog door, ze is nog lang niet uitverteld.

Juf Marinke en haar man luisteren aandachtig naar de toespraak van jeugdouderling Visscher

 

 

 

 

Terug

Deel deze pagina: