1e opbrengst van de actie 'Kinderen van de straat'

Prachtig resultaat van € 26.541,39

Vanmorgen is op de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Bond van hervormde zondagsscholen de 1e opbrengst van de actie voor 'Kinderen van de straat' overhandigd aan Harry Fikse van de GZB

De opbrengst is tot op heden uitgekomen op een bedrag van €26.541,39

 

Een prachtig resultaat waar de kinderen van de straat in Colombia heel blij mee zijn!

 

Beste kinderen, leidinggevenden en bestuur van de Zondagsscholenbond,

Als diaconale zendingswerkers in Colombia zien we het transformerende werk wanneer men investeert in kinderen en jongeren. In een land als Colombia, waar men zich al sinds 1948 in een gewelddadige context bevindt is het belangrijk om kinderen en jeugd te laten zien dat het anders kan, dat geweld niet het antwoord is op problemen. De dagelijkse praktijk in de Colombiaanse maatschappij leert, veelal aan jongeren in achterstandswijken dat de weg naar succes hand in hand gaat met overleven en geweld. Om die reden is het werk van PREA in Bogotá en het werk in de wijk Boqueron in Ibagué van cruciaal belang. PREA vangt in doordeweekse dagen zo’n 60 kinderen na schooltijd op waar ze een goede voedzame maaltijd krijgen (iets wat vaak in huis niet het geval is), bijscholing krijgen en zich bevinden in een omgeving waar Bijbelse normen en waarden centraal staan. Ook krijgen de kinderen de kans om bij te kunnen slapen omdat ze veelal in huis hier een tekort aan hebben. In de wijk Boqueron in Ibagué vindt elke vrijdagmiddag een activiteit plaats met zo’n 60 kinderen uit de buurt. Ze horen een verhaal uit de Bijbel, zingen en gaan daarna knutselen. De kinderen van PREA en van Boqueron komen beiden uit achterstandswijken waar gewoonlijk de wetten van de straat leert. Elk moment dat een kind zich in een liefdevolle omgeving bevindt zorgt ervoor dat ze deze wetten van de straat niet te zien krijgen maar juist een alternatief, namelijk: er is een God die van hen houdt en een goede toekomst wil voor deze kinderen.

PREA en Boqueron lopen nu al geruime tijd en bij verschillende kinderen heeft men een duidelijke gedragsverandering kunnen waarnemen. Daarnaast probeert men een relatie op te bouwen met de ouders van deze kinderen. In Boqueron is men een kleine thuisgemeente gestart waarvan men hoopt dat dit op termijn mag uitgroeien tot een volwaardige kerk. Op deze manier hoopt men niet alleen de kinderen in deze wijk te bereiken maar ook volwassenen. Kinderen zijn ook een manier om de volwassenen (de ouder(s) en/of verzorgers) te bereiken. De kerk in Bogotá is momenteel bezig om het succes van PREA te kopiëren naar een nieuw project in de wijk Los Alpes, een van de sloppenwijken aan de rand van Bogotá. In deze wijk heeft een gewapende groepering het voor het zeggen. Men wil een multifunctioneel gebouw neerzetten waar zowel de lokale gemeente haar diensten kan houden als de opvang van kinderen middels hetzelfde concept als PREA.

De Presbyteriaanse kerk in Colombia (IPCSR) is zeer dankbaar voor uw steun aan PREA en aan Boqueron. Ze zijn blij dat ze kinderen een eerlijke kans kunnen geven op een toekomst.

We wensen u en jullie allemaal Gods zegen toe.

Een hartelijke groet uit Colombia,


Cora en Antonie Treuren”

 

Terug

Deel deze pagina: