Op bezoek bij de honderdjarige zondagsschool in Nieuw-Lekkerland

De Kerstviering is het hoogtepunt. In september begint de leiding van groep 1-2 al met de voorbereidingen. Tijdens een vergadering in oktober word het programma dan definitief gemaakt. In alle groepen oefenen we met zingen en opzeggen. Ook hebben we meestal 3 oefenzondagen. Dan zitten we met alle groepen in de kerk en volgen we het programma. Zo kunnen de kinderen die wat op moeten zeggen, lezen of zingen vast wat wennen aan de microfoon. Op 1 e Kerstdag hebben we dan de Kerstviering. Wat is het fijn, als de kerk dan vol zit met ouders, opa’s en oma’s, gemeenteleden en vaak ook wat randkerkelijke mensen. De boodschap mag dan klinken, in alle eenvoud, dat de Zoon van God, de Heere Jezus, is geboren. Om de Redder te zijn van zondige mensenkinderen.

· Hoeveel kinderen heeft de zondagsschool in

Zondagsschool “Samuël”in Nieuw Lekkerland heeft nu ca. 100 kinderen. De kinderen zitten in groepen 1 t/m 7 zoals de basisschool. Na groep 7 gaan de kinderen van ZS af en krijgen dan catechisatie. Groep 1-2 zit bij elkaar, de rest heeft allemaal een eigen zaaltje.

 · Hoe groot is het team van de leiding

Het team bestaat uit 19 leidinggevenden. We zijn erg blij dat we een goede verhouding meesters en juffen hebben. Op dit moment zijn er 7 meesters en 11 juffen. We hebben nog 1 vacature. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, en 2 algemene leden. Eén algemeen lid is geen leidinggevende; dat is altijd een diaken.

· Hoelang al wordt er zondagsschool gegeven in Onze ZS is opgericht op 1 juni 1919. Dat is dus 100 jaar geleden! Dit jaar mochten we daar bij stil staan. Er is een boekje uitgegeven over Zs toen en nu. Samen met de kinderen mochten we een fijne middag hebben met elkaar. Eén van onze leidinggevende heeft zelfs een lied gemaakt: “100 jaar geleden”. Het lied zingt van de goedheid en genade van de Heere, Die ons Zijn Woord heeft gegeven. Zodat ook kinderen kunnen leren Wie de Heere is!

· Wat doen jullie als bezinning als team

We proberen de streekvergaderingen te bezoeken. Ook is er weleens een toerustingsavond vanuit de gemeente voor leidinggevenden van alle clubs en verenigingen. Verder hebben we regelmatig een gebedsuur. We zijn dan met wat leidinggevenden bij elkaar, zingen een Psalm, lezen een Bijbelgedeelte, aangevuld met een stukje uit een (dag)boekje. We brengen de nood en zorgen bij de Heere, vragen om Zijn Zegen voor de kinderen en voor ons als leidinggevenden. Tot eer van Zijn Naam! Verder lezen we de Bronverwijsing van de ZS-bond.

· Welke materiaal database/gebruiken jullie naast materiaal van onze bond

De map van de ZS-bond is ons uitgangspunt. Daar staat al zoveel info in. Verder kijken we op de site van Evangeliestek en ABC v/h geloof. Ook luisteren we als leiding naar elkaar, en geeft een collega leidinggevende een bruikbare tip. Het beloningsmateriaal komt bij de ZS-bond vandaan.

· Wat is de Indeling van het gemiddelde zs uur

Als de kinderen binnen komen, maken we met ieder kind even een persoonlijk praatje, overhoren de Bijbeltekst en Psalm. Als iedereen er is beginnen we. We zingen de Psalm die in het roosterboekje staat en bidden. We vragen de vertelling terug van de vorige keer, lezen een stukje uit de Bijbel; dit mogen de kinderen om de beurt doen. Dan komt de vertelling en daarna de verwerking. Iedere groep mag dit verder ook zelf invullen. De middag word afgesloten met gebed. Als alle kinderen naar huis zijn, sluiten we als leiding met elkaar de middag af met gebed. Ook is er dan even ruimte om dingen te delen met elkaar. Denk aan: kinderen met gedrag waar zorgen over zijn; hoe gaan we er mee om? Ziekten, rouw, verdriet en andere zorgen bij de kinderen, leidinggevenden en in de gemeente.

· Wat doen jullie aan start en wervings activteiten

Na de zomervakantie beginnen we met alle groepen bij elkaar: de gezamenlijke startmiddag. We zingen, bidden, er is een vertelling en meestal promoten we de actie van de ZS-bond. Alle kinderen krijgen dan een kras of kluskaart, of we bedenken een andere manier om geld in te zamelen voor het goede doel. Kinderen die net 4 jaar zijn geworden krijgen persoonlijk een kaart waar ze uitgenodigd worden op de ZS. Zowel in september als in januari staat er ook een berichtje in de kerkbode dat kinderen van harte welkom zijn.

· Hoe sluiten jullie het jaar af?.

De laatste zondagmiddag van het seizoen nemen we afscheid van groep 7. Dit doen we altijd in de kerk. Ouders en belangstellenden zijn dan ook van harte welkom. De leiding van groep 7 verzorgd deze middag die in grote lijnen hetzelfde is als een “gewone” ZS middag. De kinderen krijgen allemaal een Bijbel/ dagboek en een afscheidsplaat met hun naam erop. De dominee sluit de middag af en heet de kinderen van harte welkom op de catechisatie in september.

Als leidinggevenden sluiten we het seizoen op een ontspannen wijze af. We hebben een BBQ, doen een spel en/of een gezellig samen zijn.

· Dit willen graag ook even kwijt nu we toch in het zonnetje staan ……

De Kerstviering is het hoogtepunt. In september begint de leiding van groep 1-2 al met de voorbereidingen. Tijdens een vergadering in oktober word het programma dan definitief gemaakt. In alle groepen oefenen we met zingen en opzeggen. Ook hebben we meestal 3 oefenzondagen. Dan zitten we met alle groepen in de kerk en volgen we het programma. Zo kunnen de kinderen die wat op moeten zeggen, lezen of zingen vast wat wennen aan de microfoon. Op 1e Kerstdag hebben we dan de Kerstviering. Wat is het fijn, als de kerk dan vol zit met ouders, opa’s en oma’s, gemeenteleden en vaak ook wat randkerkelijke mensen. De boodschap mag dan klinken, in alle eenvoud, dat de Zoon van God, de Heere Jezus, is geboren. Om de Redder te zijn van zondige mensenkinderen.

Onze gemeente heeft veel jeugd, daar zijn we dankbaar voor. Tegelijk beseffen we hoe belangrijk het is dat kinderen van jongs af aan Gods Woord mogen horen en Bijbelteksten leren. Kinderen zijn als een spons; ze zuigen alles op. Als we om ons heen kijken dan zien we hoe de wereld vol zonde is. Wat komt er veel op onze kinderen af. Wat is het dan groot, dat de Heere trouw is. Hij gaf het dat op onze ZS al 100 jaar lang de Bijbel open mag gaan. We bidden om zegen op ons werk, tot eer van de Heere!

 

 

 

 

Terug

Deel deze pagina: