Verwerkingstips na/bij het verhaal

Verwerkingstips en materialen voor na het Bijbelverhaal.

Naast de verwerkingsboekjes die ingaan op het bijbelverhaal van deze zondag kunnen we ook nog de volgende tips doorgeven en materialen leveren.

Spelideeën voor de zondagsschool
In dit praktische boekje vindt u allerlei spelideeën om uit te voeren tijdens het zondagsschooluur.
Ze zijn allemaal in de praktijk beproefd en gecategoriseerd per type kind. Zo vindt u voorbeelden voor visueel ingestelde kinderen maar ook voor muzikale kinderen e.d.
We hopen dat u dankbaar gebruikt kunt maken van dit praktische boekje.
Klik hier op direct te downloaden

Of hier om direct te bestellen

 

Verwerkingsideeën voor de zondagsschool
In dit tweede praktische boekje vindt u allerlei verwerkingsideeën om uit te voeren tijdens het zondagsschooluur passend bij het thema.

We hopen dat u dankbaar gebruikt kunt maken van dit praktische boekje.

Klik hier om direct te downloaden

Klik hier om direct te bestellen

12 artikelen geloofsbelijdenis
Middels dit nieuwe spel kunt u met de kinderen de twaalf artikelen bespreken.
Wat staat er in deze 12 artikelen, waarom zijn ze belangrijk, waarom worden ze iedere zondag voor gelezen wereldwijd? Als je de twaalf artikelen in delen moet knippen welke verdeling kies je dan?

12 stevige kaarten op A4 formaat

Klik hier om het spel te downloaden

Klik hier om direct te bestellen


Vissers van mensen
Het leren van de twaalf discipelen is nog nooit zo boeiend en leerzaam geweest

Middels dit nieuwe spel kunt u met de kinderen de twaalf discipelen bespreken. Wie waren ze? Waar zijn ze bekend door geworden? Wat staat er van hen in de bijbel? De kinderen gaan op zoek naar de achtergronden van de discipelen. En zoeken de juiste informatie bij de discipel.

12 stevige kaarten die u knipt naar spelkaarten
12 voorbeelden van de oplossing
Klik hier om direct te bestellen
Ik ben teksten Johannes, verwerking

Prachtige platen met bijbelgedeelte over de bekende Ik ben teksten.
Middels dit nieuwe spel kunt u met de kinderen de Ik ben teksten uit Johannes bespreken.
9 Stevige kaarten op A4 formaat
Klik hier om direct te bestellen
Bijbelse woorden letterspel

Maak kaartjes (3x7 cm) Plaats op deze kaartje een letter van een bijbels woord.
Geef de kinderen de opdracht om in een kleiner groepje de letters in de juiste volgorde te leggen, zodat het woord ontstaat. Spreek eventueel door over het woord. Wat betekent het woord, in welk bijbelverhaal komt het voor e.d.
Om er enige spanning in de brengen is het mogelijk om tussen de groepjes een competitie te laten ontstaan. Wie weet de meeste woorden.
Geschikt vanaf groep 7.
Voorbeelden zijn eventueel bij de webmaster aan te vragen.

Bijbelboekenkennis.
Zet alle bijbelboeken uit het oude en nieuwe testament op kaartjes. Laat de kinderen per testament de bijbelboeken in de juiste volgorde leggen.
Geschikt vanaf groep 6.

Laat de kinderen een bijbelboek op een A4 zetten. Geef daarna de opdracht om op de goede volgorde te gaan staan. Vraag daarna de kinderen per bijbelboek: Wie is de schrijver, welke verhalen staan in dit bijbelboek e.d.
Wissel de bijbelboeken nog een keer en stel opnieuw de vragen. Of start met nieuwe bijbelboeken. B.v. nu alleen de boeken uit het Oude of Nieuwe testament.

Met het nieuwe spel 'Van kind tot kind' is dit ook goed te doen. Compleet met gekleurde tekeningen.

Psalmenkennis
Zet een aantal zinnen van psalmvers op een kaartje. Laat de kinderen bepalen welke psalm het is. Zing eventueel deze psalm met de kinderen.

Psalmenkennis
Zet een aantal zinnen van psalmversjes op een kaartje. Haal uit deze versen een zelfstandig naamwoord weg.
B.v. Mijn ........o Hemelmajesteit. Laat de kinderen de ontbrekende woorden opzoeken die op een apart kaartje zijn.
Geschikt vanaf groep 5

Leren van de bijbelboeken
Laat een kind een bijbelboek noemen. Het kind ernaast zegt het volgende bijbelboek.

Laat een kind een bijbelboek noemen. Het kind ernaast zegt of het in het oude of nieuwe testament staat.

Laat een kind een bijbelboek noemen. Het kind ernaast zegt wat voor type boek het is. Profetisch, Geschiedenis, Brieven van Paulus, geschiedenis van de Heere Jezus e.d.

Laat een kind een bijbelboek noemen. Het kind ernaast moet een bijbelboek noemen wat begint met de laatste letter van het bijbelboek wat het kind heeft genoemd. Voorbeeld: Johannes > Samuel > Leviticus e.d.

Je kunt bovengenoemde opdrachten uitbreiden door het de vragen een verhaal te vertellen wat in het bijbelboek staat.

Algemeen: Probeer de vaart in het spel te houden, dat houdt het spannend

Vier op een rij.
Maak 25 vragen uit de bijbel. Iedere vraag heeft een nummer.
Teken op bord of flapover 25 vakken (5X5) en zet de nummers er in.
Maak twee groepen (blauw en rood b.v.) Laat ze een nummer kiezen van het bord, lees de daarbij behorende vraag op. Is het antwoord goed dan zet je een kruis (met blauwe of rode stift afhankelijk welke groep er aan de beurt is) door het cijfer.
De bedoeling is dat één van de groep 4 vlakken op een rij krijgt. Lukt dat niet dan eventueel de groep met de meeste 3 op een rij als winnaar uitroepen.

Heeft u goede tips? mail ze naar dit mailadres Gezinsmomenten met een thema
Op de website Bijbels opvoeden staan mooie gezinsmomenten die u kunt gebruiken om ook thuis binnen het gezin na te denken over Bijbelse thema's

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: