Vertelrooster

Wat zijn de achtergronden van ons vertelrooster?

Tijdens streek- en jaarvergaderingen kwam regelmatig de opmerking naar ons toe ‘Kan het verhaal voor de bovenbouw niet iets uitgebreider en kunnen we ook aan deze groep niet wat meer minder bekende verhalen uit de Bijbel vertellen?'. Uit de onderbouw kwam daarop weer de vraag ‘Kunnen de verhalen voor de jongste kinderen niet eenvoudiger?' Tevens kregen we vragen uit de achterban m.b.t. kinder- of basiscatechese in de leeftijdsgroep van 10-12 jaar. Uit alle leeftijdsgroepen kwam de vraag om meer handreikingen voor de verwerking van het verhaal. Waarbij het dan met name gaat over: hoe maak ik het verhaal nu verder bespreekbaar in de groep? Welke tips kan de bond ons daarvoor geven?

We hebben hierover nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen dat werken met één verhaalrooster voor alle doelgroepen (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) ons belemmert om de vragen uit de achterban op te lossen. Reden waarom bij de samenstelling van het nieuwe vertelrooster dit uitgangspunt is los gelaten.
Voor de onderbouw werken we met een vertelrooster wat na 3 jaar weer opnieuw begint, in de middenbouw is deze periode 4 jaar en voor de bovenbouw is dit weer 2 jaar. Totaal dus 9 jaar. Door de vakantiespreiding en de wisselende data van de christelijke feestdagen (Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren) komt er ieder schooljaar een nieuw vertelrooster op datum met bij het jaar passend vertellingen.

Samenvatting:

  • Verhaal per leeftijdsgroep i.p.v. één verhaal per zondag.
  • Eenvoudig in de onderbouw, middenbouw vergelijkbaar met huidige A en B nivo. En meer verdieping in de bovenbouw (Kinder- of basiscatechese)
  • Per schooljaar wisselend verhaalrooster wat begint in augustus en eindigt in juli.
  • Meer handreikingen voor verwerking van het verhaal.

 

Welke verhalen worden er verteld het komende jaar 2021/2022

Onderbouw    deel 1     deel 2


Middenbouw  deel 1     deel 2

Bovenbouw    deel 1      deel 2

Psalmenroosters
Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

 

Nog meer flexibiliteit in de A5 roosters

Vanaf dit seizoen is er een inhoudsopgave opgenomen in de A5 roosters. Zodat snel voor een bepaald Bijbelgedeelte naar de pagina kan worden gegaan.
Deze inhoudsopgave in de omslag kan over overplakt worden met een eigen rooster.
Het zelf te maken rooster dus met een andere datum per verhaal kan in een Excel document worden gevuld. Daarna worden geprint en ingeplakt over het mee gedrukte rooster.
Dit excel rooster is hieronder opgenomen als hyperlink

Bovenbouw
Middenbouw
Onderbouw 

 

Graag wijzen we u ook op de site van http://www.christipedia.nl , zij voorzien in veel studie materiaal. Hun grondslag sluit aan bij de grondslag van onze bond voor zondagsscholen : http://www.christipedia.nl/Over_ons/Grondslag.

Als u als zondagsschool extra lang doorgaat vindt u hieronder een aantal extra verhalen die u kunt gebruiken voor deze lessen.

Bidt en u zal gegeven worden
Hoofdman van Kapernaüm
De Barmhartige Samaritaan
In het huis van Simon

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: