Nieuwe lesmethode/mappen voor de zondagsschool

Het blad Onze Hervormde Zondagsschool  is opgenomen in de nieuwe lesmethode voor de zondagsschool    

Klik op onderstaande knoppen om direct naar de digitale omgeving van uw klas te gaan.
Binnenkort alleen beschikbaar voor abonneehouders van onze nieuwe zondagsschoolmethode, klik hier om abonnee te worden.
Klik hier voor instructie meer in detail

Dia1.pngDia2.pngDia3.png

 

 

De afgelopen jaren hebben we gesproken met leidinggevenden door het gehele land over het prachtige werk dat we iedere zondag op de zondagsschool mogen doen. Tijdens die gesprekken kwam ook iedere keer de vraag naar voren om meer hulp bij de verwerking en bespreking van het Bijbelverhaal. Hoe brengen we het verhaal in de belevingswereld van onze kinderen? Hoe vertalen we het thema van deze week? Welke vragen of verwerking kunnen we daar het beste voor gebruiken? Zodat de hele zondagsschoolles in het teken van het thema komt te staan.

Dit is de aanleiding geweest voor de nieuwe methode als vervanging van het blad Onze Hervormde Zondagsschool. Wij hopen met deze nieuwe methode dat vele kinderen middels ons werk hun hoop op God mogen stellen (Ps. 78:4-7). Bij onze nieuwe methode blijft het vertellen vanuit de Bijbel voor alle leeftijdsgroepen centraal staan. We zijn ervan overtuigd dat de Schrift ons die weg wijst. We zien met name dat we in Psalm 78 opgeroepen worden het onze kinderen te vertellen, opdat het navolgende geslacht het weten zal. Opdat die kinderen zelf ook weer zullen opstaan en Gods geboden aan hun kinderen zullen doorgeven. Met als doel dat ze allen hun hoop op God zullen stellen, tot eer van Zijn Naam! In het Oude Testament vertellen profeten verhalen en in het Nieuwe Testament vindt het onderwijs van de Heere Jezus en de apostelen vaak plaats in de vorm van vertellen. Bijbels onderwijs heeft een vertellend, verkondigend karakter. Deze Bijbelse onderwijsvorm van de vertelling verdient daarom een centrale plaats! Vertellen is als het ware schrijven met de pen van de Heilige Geest in de harten van onze kinderen.

De nieuwe methode bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bijbeluitleg en Bijbelverhaal
 • Bijbeltekst en Psalm
 • In deze methode wordt de psalm ook kort uitgelegd.
  We vinden het belangrijk dat de kinderen binnen onze gemeente ook de psalmen leren. De psalmen zijn immers onderdeel van de Bijbel. Daarnaast reiken we adviezen aan voor het zingen van andere liederen uit verschillende bundels.
 • Verwerking
  Een nieuw en uitgebreider onderdeel van deze methode in deze map is de verwerking. Er zijn verschillende soorten verwerkingen die ook passen bij de leeftijd van de kinderen.
 • Platen
  Voor in de map zijn algemene platen opgenomen. Deze platen zijn voor meerdere verhalen te gebruiken. Daarnaast zijn er ook bij ieder verhaal passende platen.
 • Digitale omgeving met extra materiaal
  De nieuwe methode heeft ook een digitale omgeving. Deze is bereikbaar via deze pagina. In deze omgeving staan extra verwerkingen en passende platen bij het Bijbelverhaal. Ook zijn er algemene platen en verwerkingen die de kinderen een beter beeld geven van bijvoorbeeld de tabernakel, het leven in het Oude en Nieuwe Testament, de kleding en bepaalde beroepen. En verwijzen we ook naar de site van ABC voor kinderen

  Van 'bouwpakket' naar lesmethode/map
  Na ontvangst van de map nog even de volgende stappen doorlopen:
  1. Inhoudsopgave uit de map halen (Zit achter de platen)
  2. Index plaatsen conform de inhoudsopgave
  3. 2 Platen achter de juiste vertelschets plaatsen.
  Na circa 15-20 minuten is de map helemaal klaar voor gebruik!


  Klik op onderstaande knoppen om direct naar de digitale omgeving van uw klas te gaan.
  Binnenkort alleen beschikbaar voor abonneehouders van onze nieuwe zondagsschoolmethode, klik hier om abonnee te worden.


  P.s. als u een abonnee op de methode heeft krijgt u deze automatisch geleverd totdat de mappen per leeftijdsgroep zijn uitgeleverd.
  Onderbouw 3 jaar

  Middenbouw 4 jaar

  Bovenbouw 2 jaar 

 

 

 

 

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: