Hervormingsdag

Op deze pagina vindt u de materialen om te gebruiken rondom de viering van Hervormingsdag

Zwingli centraal Hervormingsdag 2021

Op DV zondag 31 oktober hopen we als zondagsscholen stil te staan bij Hervormingsdag. Dit jaar staat het werk van Huldrych Zwingli, de reformator van Zwitserland, centraal. Hij groeide op in een rooms-katholiek gezin, maar werd geraakt door een gedicht van Erasmus over de Heere Jezus. Zwingli leerde de Christus kennen als zijn enige Middelaar. De reformator wilde elk gebruik toetsen aan de Schrift, wat hem in botsing bracht met kerkleiders. Zwingli kwam om het leven tijdens een burgeroorlog tussen rooms-katholieke en reformatorische kantons.

Voor de bovenbouw is er naast de vertelling ook een lesbrief. Hiermee kunnen de kinderen van de hoogste groepen de stof van de vertelling ook verwerken. In de handleiding vinden leidinggevenden antwoorden op de verwerkingsvragen en verdere suggesties voor het invullen van de les. Voor de middenbouw is er naast de vertelling keuze uit verschillende verwerkingen.

 


---------------------------------------------

Op DV zondag 1 november hopen we als zondagsscholen stil te staan bij Hervormingsdag. Dit jaar staat het werk van Johannes Calvijn, de reformator van Genève, centraal. Hij groeide op in een rooms-katholiek gezin, maar kwam in zijn studententijd in aanraking met de geschriften van Luther. Voor Calvijn werd het Woord leidend. In de vertellingen en verwerkingen komen zijn nadruk op de prediking en de inrichting van de eredienst naar voren. 

Voor de bovenbouw is er naast de vertelling ook een lesbrief. Hiermee kunnen de kinderen van de hoogste groepen de stof van de vertelling ook verwerken. In de handleiding vinden leidinggevenden antwoorden op de verwerkingsvragen en verdere suggesties voor het invullen van de les. Voor de middenbouw is er naast de vertelling keuze uit verschillende verwerkingen.

Handleiding
Lesbrief
Platen
Vertelschets Bovenbouw - Middenbouw
Woordzoeker middenbouw 
Kleurplaat
Wat is er te zien in de kerk middenbouw

Maarten Luther

In 2019 hebben we een extra les over Maarten Luther ontwikkeld. Deze zal binnekort worden opgenomen in onze digitale lesomgeving. En zal ook worden geleverd bij de mappen van de middenbouw
Daarnaast hebben we uiteraard verschillende materialen die we uit voorraad aan u leveren.

Enkele voorbeelden:


Dordtse leerregels

Dit n.a.v. het 400 jarige jubileum van deze belangrijke kerkvergadering in Dordrecht o.l.v. Johannes Bogerman in 1618-1619. 
Naast een lees- en verwerkingsboekje geschreven door A.C. Teeuw werkzaam als docent Godsdienst aan het Driestar College. Zal er ook een les worden gemaakt door ons HB lid Arjan Baarssen, werkzaam als docent Geschiedenis aan de Pieter Zandt.

Klik hier voor lesidee 1 en hier voor lesidee 2
Beide lessen zijn bedoeld voor de bovenbouw

Reformatie 500

In het kader van 500 jaar reformatie gaven we eerder een boekje uit van Maarten Luther. Geschreven door A.C. Teeuw. 500 jaar! Zolang is het al geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur spijkerde van de slotkapel in Wittenberg. Ieder jaar op 31 oktober denken we hier weer aan. We houden dan Hervormingsdag. Maar is dat dan zo belangrijk? Is het na 500 jaar eens geen tijd om daarmee te stoppen? In dit boekje lees je iets over de belangrijkste dingen uit het leven van Maarten Luther. Maar ook wat de gevolgen daarvan geweest zijn. Hopelijk merk je na het lezen en het puzzelen in dit boekje hoe belangrijk het werk van Maarten Luther en de Hervorming geweest is, ook voor veel christenen nu.

Actueel materiaal van Refo500 voor de zondagsschool klik hier

Ook hebben we een vijftal lesinspiraties aangereikt gekregen voor gebruik binnen de zondagsschool.
Klik hier om deze direct te downloadenDaarom snel aan de slag. Veel lees- en puzzelplezier!

Naast dit nieuwe boekje hebben we ook materiaal van andere hervormers, zie onder de verschillende mogelijkheden om te bestellen.
Heb je wel eens van John Bunyan gehoord? Hij leefde ongeveer vierhonderd jaar geleden in Engeland. Het gezin waarin hij opgroeide was ontzettend arm. Zijn vader was een arme ketellapper. Met het opknappen van oude potten en pannen moest hij zijn geld zien te verdienen... Maar wie is John eigenlijk? Waardoor is hij zo bekend
geworden? Als je dat graag wil weten, moet je in dit boekje maar snel gaan lezen en puzzelen!

Ieder jaar brengt de bond van hervormde zondagsscholen een verwerkings/puzzelboekje uit van een bekend persoon uit de tijd van de reformatie. In 2013 herdachten we dat het 450 jaar geleden is dat de catechismus verscheen.

De Heidelbergse Catechismus is een boekje dat in 1563 in de Duitse stad Heidelberg verscheen en waarin in vraag- en antwoordvorm de gereformeerde geloofsleer werd beschreven. Het boekje heeft zich sindsdien in snel tempo door heel Europa, ja zelfs de hele wereld verspreid en zou grote invloed hebben op het gereformeerd protestantisme, met name in Nederland.

Verwerkingsboekjes van Calvijn en Bunyan
Uit voorraad zijn ook nog exemplaren van Calvijn en Bunyan beschikbaar.
Naast deze boekje kunnen we ook leveren:

Lutherlied
Het Lutherlied hebben wij in een handzame uitgave uitgebracht voor achter in bijbeltje/psalmboekje. De prijs is slechts € 0,50 per stuk. Velen gingen u reeds voor in de aanschaf van deze handzame kaartjes.

Kleurplaten
Speciale kleurplaten (A4) voor deze dag zijn Luther die de 95 stellingen slaat aan de deur van de kapel in Wittenberg (Nr A9). Luther speelt op de luit (Nr A10). En Luther op de rijksdag te Worms (A11). Ook is er uiteraard een nieuwe kleurplaat rondom het boekje van Katharina van Bora. Ook deze is nu te bestellen en uit voorraad leverbaar.

 

 Klik hier voor extra materiaal van o.a. John Bunyan en Mary Jones

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: