BronverWIJSing

Gids voor zondagsschoolleidinggevenden

‘Verwijsen naar dé Bron’ – wie dit leest, fronst de wenkbrauwen. Hier is sprake van een taalfout! En… dat is nog waar ook, maar… het is een bewuste keuze. Zo onderstreept het voor ons allemaal hoe wezenlijk voor ons déze Bron is, het levende Woord van God. Het kan ons wijs maken tot zaligheid (2 Tim. 3:15). Niet zonder reden hebben we ons laten leiden door dit tekstvers. Wijs maken heeft ook als betekenis ‘onderwijzen en leren’. We komen het tegen bij de roeping van Samuel door de HEERE. Toen Samuel voor de derde keer geroepen was, was Eli ‘wijs gemaakt’, hij begreep dat het de HEERE was die Samuel geroepen had. Zo bleef Eli leerling en dat hebben wij ook nodig.

Lerend uit en wijzend naar de Bron met onze kinderen. Wat ze hieruit ontvangen kan niemand ze meer afnemen. BronverWIJSing als blad is nieuw, maar ze put uit de eeuwige Bron, in het verlangen dat ook onze kinderen hun hoop op God zullen stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren.

BronverWIJSing is een uitgave van de Bond van Hervormde Zondagsscholen en verschijnt drie keer per jaar.

Redactie: Kees Codée, ds. N.A. Donselaar, Neline Boogert, Leo van der Kolk, Ineke Roos-de Pater


Informatie voor dit magazine kan gestuurd worden naar mailadres

Prijs per exemplaar is € 2,95

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: