Bid- en dankdag

Op deze pagina vindt u de materialen om te gebruiken rondom Bid- en dankdag

Steeds meer gemeenten geven tijdens de biddagdienst de kinderen een exemplaar mee van het blad Kind & Evangelie.
In dit blad staat een Bijbelverhaal, een vrij verhaal om (voor) te lezen en er zijn diverse pagina's met puzzels en andere verwerkingen.
Kortom een verantwoord en actueel blad. Wat ook uitgedeeld kan worden aan de basisschoolkinderen die misschien niet zo frequent de kerk bezoeken.
Wij ontvangen uw bestelling graag vóór 1 maart 2019

Het centrale bijbelgedeelte is 1 Koningen 3:1-15. Dit gedeelte beschrijft hoe God aan de koning Salomo verschijnt en vraagt wat hij wil hebben. Salomo vraagt om een wijs hart. Het thema van de map is ‘Wat vraag jij?’

Meer info klik hier

Klik hier om kerkboekje te downloaden 

De themapsalm is Psalm 72:1. Uit Op Toonhoogte zijn twee themaliederen gekozen (voor resp. onder- en bovenbouw): Here, maak mij uw wegen bekend (OTH 505) en Wees mijn verlangen (OTH 264).

Kernboodschap

De jonge koning Salomo verlangt ernaar om God te dienen. Hij heeft de moeilijke taak gekregen om zijn vader David als koning op te volgen. Maar God geeft hem niet alleen deze opdracht, Hij wil Salomo ook helpen. Op een nacht verschijnt de Heere aan hem in een droom en zegt: ‘Vraag wat je wilt en Ik zal het je geven’. Salomo vraagt dan niet om iets voor zichzelf alleen (rijkdom, macht of een lang leven), maar om wat hij nodig heeft om een goede koning te zijn voor Gods volk: een wijs hart. Dat is een hart dat luistert naar de wil van God. Salomo beseft dat hij zonder Gods hulp geen goede koning kan zijn. De Heere God is blij met dit gebed. Hij geeft overvloedig: niet alleen Salomo’s wens wordt vervuld, ook al het andere ontvangt hij erbij.

In deze geschiedenis ontdekken we dat we Gods hulp mogen verwachten bij wat van ons gevraagd wordt. Ook wij kunnen niets zonder Hem. Op biddag vragen we daarom om een zegen over onze arbeid (schoolwerk). We mogen leren om niet alleen maar te denken aan wat we zelf graag willen hebben, maar dat het belangrijk is om te vragen om wat we nodig hebben om goed te zijn voor anderen. De Heere God wil graag dat wij bidden om zo’n wijs en gehoorzaam hart en dat we erop vertrouwen dat Hij in alle opzichten voor ons zal zorgen!

 

Klik hier voor meer informatie over de dankdagmap van de HGJB waar ook wij aan meewerken.


Klik hier om het themanummer van OPvoedingsbron over in gebed te bestellen of te downloaden

Gebed Het onze Vader
Onze Vader

 

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: