Bid- en dankdag

Op deze pagina vindt u de materialen om te gebruiken rondom Bid- en dankdag

Steeds meer gemeenten geven tijdens de dankdagdienst de kinderen een exemplaar mee van het blad Kind & Evangelie.
In dit blad staat een Bijbelverhaal, een vrij verhaal om (voor) te lezen en er zijn diverse pagina's met puzzels en andere verwerkingen.
Kortom een verantwoord en actueel blad. Wat ook uitgedeeld kan worden aan de basisschoolkinderen die misschien niet zo frequent de kerk bezoeken.
Wij ontvangen uw bestelling graag vóór 1 november 2018

Het centrale bijbelgedeelte voor dankdag is Markus 12:38-44. Dit gedeelte gaat over de gift van de weduwe. Ze geeft haar hele levensonderhoud weg. Jezus leert ons hiermee iets over dankbaarheid en vertrouwen. Het thema van de map is ‘Alles geef ik U!’ en het materiaal sluit inhoudelijk aan bij het jaarthema van de HGJB.


Klik hier om kerkboekje te downloaden 

De themapsalm is Psalm 116: 1 en 10 en het themalied ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ (OTH 286).

Kernboodschap

Jezus leert Zijn discipelen in de tempel hoe Hij kijkt naar dat wat mensen geven. Bij wat de rijken aan geld in de offerkist werpen, lijkt wat de weduwe geeft niet veel voor te stellen. Maar wat in de ogen van mensen van weinig waarde is, is voor God veel. Hij kijkt naar het hart. De weduwe geeft alles wat ze heeft weg; daarmee geeft ze zichzelf en laat ze zien dat ze vertrouwt op God. Nog geen week na deze gebeurtenis blijkt Jezus Zelf degene te zijn die alles geeft, als Hij lijdt en sterft.

Omdat God ons alles geeft, mogen wij alles wat we zijn en hebben aan Hem teruggeven. Op dankdag is het goed om erbij stil te staan dat ‘geven’ een uiting is van dankbaarheid en vertrouwen. Ook al lijkt het klein en onbeduidend wat wij geven, Jezus schat het op waarde als het uit liefde wordt gedaan. Ook daar mogen we blij en dankbaar voor zijn!

 

Klik hier voor meer informatie over de dankdagmap van de HGJB waar ook wij aan meewerken.


Klik hier om het themanummer van OPvoedingsbron over in gebed te bestellen of te downloaden

Gebed Het onze Vader
Onze Vader

 

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: