Altijd leerling! Basiscatechese op de zondagsschool.

Basiscatechese op de zondagsschool.


De leerlijn binnen de gemeente start op de zondagsschool

De zondagsschool is de leerlijn als voorbereiding op de catechese. Onze zondagsscholenbond heeft daarom haar materiaal vernieuwd en aangepast, zodat de basiscatechese in de bovenbouw kan worden gegeven op de zondagsschool. Er is voor gezorgd dat de lesstof goed aansluit op de verschillende catechesemethoden.

De leerthema’s voor de kinderen van 10-12 jaar:

-Zondeval en beloften
-Geroepen zijn
-Een ongehoorzaam volk
-De tien geboden
-God blijft trouw
-De bergrede
-Bidden en danken
-Het evangelie de wereld door
-Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

 

De vertelling centraal
Bij ons nieuwe rooster blijft het vertellen vanuit de Bijbel voor alle leeftijdsgroepen centraal staan. We zijn er van overtuigd dat de Schrift ons die weg wijst. We zien met name dat we in Psalm 78 opgeroepen worden het onze kinderen te vertellen, opdat het navolgende geslacht het weten zal. Opdat die kinderen zelf ook weer zullen opstaan en Gods geboden aan hun kinderen zullen doorgeven. Met als doel dat ze allen hun hoop op God zullen stellen, tot eer van Zijn Naam! Ook de oudtestamentische profeten vertelden verhalen en in het Nieuwe Testament vindt het onderwijs van Jezus en de apostelen vaak plaats in de vorm van vertellen. Bijbels onderwijs heeft een vertellend, verkondigend karakter. Deze bijbelse onderwijsvorm van de vertelling verdient daarom een centrale plaats!

Leren op de zondagsschool
Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar volgen het basisschoolonderwijs en zitten op de zondagsschool. Daarna is er een geheel nieuwe periode op het voortgezet onderwijs en de catechese binnen de gemeente. Wij pleiten dus voor een eenduidige natuurlijke overgang parallel met de schoolperiode.

Meer materiaal digitaal beschikbaar
De komende periode zal onze bond voor de bovenbouw meer aanvullend materiaal digitaal beschikbaar stellen via onze website. We noemen dit het inspiratieboekje voor de leiding.
In dit boekje zijn voorbeelden van lessen opgenomen voor de bovenbouw/kindercatechese van de bond van hervormde zondagsscholen.

•Met nadruk zeggen we voorbeelden. Ze zijn ter inspiratie om de les op een geheel andere manier te starten of om na het Bijbelverhaal het gesprek met de kinderen te starten over het thema.
•Feedback over ons materiaal is welkom via hervormdezondagsscholen@gmail.com

Klik hier om het inspiratieboekje voor het jaar 2014-2015 te downloaden

Lees bijgaande flyer voor meer informatie!

Ik ben Martijn. Ik ga iedere zondag naar de zondagsschool. We krijgen dan basiscatechese. Ik vind het heel leerzaam. Je kunt ook punten verdienen. Die kun je krijgen als je je psalm/bijbeltekst heb geleerd.  Van die punten kun je een boek of een armbandje uitkiezen. Ik heb net een spannend boek uitgekozen met de titel ‘Piet Storm gaat door het vuur.’ Mijn hobby is voetbal. Ik train iedere woensdag en vrijdag. Op zaterdag heb ik dan de wedstrijd.

 

Gerelateerde producten:

 • BronverWIJSing

  Gids voor zondagsschool leidinggevenden

  Bekijk product.. Bestellen
 • Leren uit het Woord

  Basisboek bij het godsdienstonderwijs vanuit reformatorisch perspectief

  Bekijk product.. Bestellen
 • Dr. W. Verboom: De catechismus voor kinderen

  Dit boekje wil kinderen in de leeftijd van ongeveer 7 tot 10 jaar helpen om de soms moeilijke woorden te begrijpen.

  Bekijk product.. Bestellen
 • Altijd leerling

  Basisboek catechese Het boek zet in met de praktijk door ...

  Bekijk product.. Bestellen
 • Visiebrochure: De zondagsschool belangrijker dan ooit!

  Bekijk product.. Bestellen
 • Bidden en danken

  Bidden... je doet het elke dag. Zelfs meer dan één keer. Het lijkt zo gewoon, het hoort er ...

  Bekijk product.. Bestellen
 • A6 Rooster bovenbouw SV

  A6 Rooster bovenbouw in de Statenvertaling

  Bekijk product.. Bestellen
 • A6 Rooster bovenbouw HSV

  A6 Rooster bovenbouw in de Herziene Statenvertaling

  Bekijk product.. Bestellen
 • A5 Rooster bovenbouw SV

  A5 Rooster bovenbouw in de Statenvertaling

  Bekijk product.. Bestellen
 • A5 Rooster bovenbouw HSV

  A5 Rooster bovenbouw in de Herziene Statenvertaling

  Bekijk product.. Bestellen
 • C2-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C2)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor het onderbouw tot en met december

  Bekijk product.. Bestellen
 • C3-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf augustus tot en met december

  Bekijk product.. Bestellen
 • C3-2 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf januari tot en met juli

  Bekijk product.. Bestellen
 • C1-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C1)

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf augustus tot en met december

  Bekijk product.. Bestellen
 • C1-2 2016/2017 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C1) 2016/2017

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf Januari 2017 tot en met juli 2017

  Bekijk product.. Bestellen
 • OB-A4 Alle A4 boekjes met bijbelse tekeningen voor ons onderbouw rooster (C1-C2-C3)

  In deze set van boekjes zijn 1100 tekeningen opgenomen voor het gehele driejarige onderbouwrooster

  Bekijk product.. Bestellen
 • LCJ 2015/2016 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3) 2015/2016

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf januari 2016 tot en met juli 2016

  Bekijk product.. Bestellen
 • LCJ 2015/2016 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3) 2015/2016

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf augustus 2015 tot en met december 2015

  Bekijk product.. Bestellen
 • C3-1 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het onderbouw rooster (C3) 2015/2016

  In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de onderbouw vanaf augustus 2015 tot en met december 2015

  Bekijk product.. Bestellen
 • MKB-HSV Mijn kernteksten uit de Bijbel (HSV)

  Boekje met bekende kernteksten die de kinderen op zondagsschool hebben geleerd

  Bekijk product.. Bestellen
 • MKB-SV Mijn kernteksten uit de Bijbel (SV)

  Boekje met bekende kernteksten die de kinderen op zondagsschool hebben geleerd

  Bekijk product.. Bestellen

Deel deze pagina: