Levering van materialen

Visie en kortings/leveringsvoorwaarden van de Bond van Hervormde Zondagsscholen

Als Bond van Hervormde Zondagsscholen zitten we continue in een spanningsveld, namelijk hoeveel tijd en geld besteden we aan het ontwikkelen van nieuwe materialen voor de plaatselijke zondagsscholen.

Daarbij richten we ons op zowel de leidinggevenden als uiteraard de kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen.

Om onze werkzaamheden als Bond van Hervormde Zondagsscholen ook in de toekomst financieel mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er jaarlijks een werkkapitaal is om nieuwe dingen te ontwikkelen. Dit wordt bijeengebracht enerzijds door giften en collecten van plaatselijke
kerkenraden en zondagsscholen en daarnaast door de verkoop van materialen uit onze "winkel" in het Bondsbureau te Nijkerk.

Om onze werkzaamheden als Bond van Hervormde Zondagsscholen nog specifieker te richten op ons doel dat als volgt luidt: Het doel van de vereniging is, om door middel van de arbeid op de bij de vereniging aangesloten zondagsscholen, de kinderen onder de beademing van de Gods Woord te brengen, hebben we besloten onze prioriteiten in de komende jaren te richten op onderstaande speerpunten:

  • Uitgeven van Zondagsschoolmethode
  • Uitgeven van Roosters, Verwerkingsboekjes, Hervormingsboekjes.
  • Ontwikkelen van nieuw materiaal voor onze doelgroep.
  • Uitgeven van Kind & Evangelie.
  • Uitgave van BronverWIJSing gids voor zondagsschoolleidinggevenden.
  • Informatie geven aan onze doelgroep over nieuwe beschikbare materialen die op "de markt"beschikbaar zijn en deze eventueel ook leveren. (voorbeeld: het kennisspel Kwistet voorgebruik in de klas, en de verwerkingsboekjes met puzzels en albums van de JeugdbondGereformeerde Gemeenten).
  • Via derden leveren van alle beschikbare materialen.
  • Gezamenlijk met derden ontwikkelen van nieuwe materialen.


Concreet betekent dit dat u via onze "eigen winkel" het Bondsbureau in Nijkerk alle door de Bond van Hervormde Zondagsscholen uitgegeven materialen kunt bestellen. Daarnaast kunnen we ook alle andere materialen, bijbels en boeken leveren. Hiervoor zullen we zorg dragen voor nauwe samenwerking met in onze gezindte vertrouwde boekhandels c.q. uitgeverijen.

• Bestellen per mail en deze website.
Op gebied van boeken is er al jarenlang een relatie met Uitgeverij en Boekhandel Den Hertog. U kunt het gehele jaar door uw bestellingen mailen, faxen naar ons Bondsbureau en vervolgens vindt de logistieke afhandeling plaats via den Hertog. De facturering blijft via het bondsbureau lopen.

• Bestellen via www.hertog.nl
U kunt ook via de website van den Hertog www.hertog.nl bestellen. Geef dan wel bij uw bestelling aan dat de factuur verstuurd dient te worden naar het Bondsbureau, Beatrixstraat 20a in Nijkerk!

• Bestellen in de winkel van Den Hertog
Uitgeverij/Boekhandel Den Hertog heeft naast de website ook boekwinkels in Houten, Oud-Beijerland en Middelburg, ook in deze winkels kunt u uw zondagsschoolmaterialen bestellen, geef wel aan dat de factuur verzonden dient te worden naar het Bondsbureau.
De leveranties in samenwerking met den Hertog zullen met name betrekking hebben op onderstaande rubrieken:
- Bijbels en Psalmboeken
- Kinderboeken
- Zondagsschoolmateriaal
- Bijbeluitleg en naslagwerken
- Bijbelse vertellingen
- Vertel cd's voor kinderen
Door bovengenoemde artikelen te bestellen bij (via) het Bondsbureau steunt u het landelijke werk van onze bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag.

Leveringscondities
Leverantie vindt plaats tegen de bekende (gebruikelijke) condities van de Bond van Hervormde Zondagsscholen.

Graag willen wij u ook wijzen op de "spelregels" die gelden bij het plaatsen van bestellingen:
• Bestellingen aan het begin van de week geplaatst, worden, mits voorradig, zo mogelijk voor de volgende zondag bij u afgeleverd.

• Bij bestellingen met een waarde van € 100,00 of meer worden geen porto en administratiekosten aan u in rekening gebracht.

• Bij een bestelling met een waarde tussen € 20,00 en € 100,00 worden geen administratiekosten in rekening gebracht. De portokosten worden wel doorberekend.

• Bij een bestelling met een waarde t/m € 20,00 worden de portokosten doorberekend en wordt € 1,00 administratiekosten in rekening gebracht.

• Orders met een waarde t/m € 5,00 kunnen niet worden niet uitgevoerd, tenzij het naleveringen betreffen.

• Op bestellingen van boeken via het Bondsbureau en bestemd voor uitdeling bij de Kerstfeestviering, ontvangt u 10% korting. De portokosten worden bij verzending van boeken altijd doorberekend.

• Bestellingen van boeken en Bijbels via het Bondsbureau tegen de gebruikelijke condities uitgevoerd. De portokosten worden bij verzending van boeken altijd doorberekend als het bedrag van de bestelde boeken onder de € 34,- blijft.

• Portokosten voor roosters en werkboekjes worden eveneens altijd doorberekend.

• Orders geplaatst op streekvergaderingen zijn altijd vrij van kosten, mits aflevering op één adres kan plaatsvinden!

• Wanneer u in het afgelopen jaar besteld heeft met een waarde tussen € 1.000,00 en € 1.500,00 ontvangt u in het nieuwe jaar een korting van 5% op alle bestellingen. Heeft u in het afgelopen jaar besteld met een waarde die ligt tussen € 1.500,00 en € 2.000,00 dan ontvangt u een korting van 7,5% in het nieuwe jaar. Als u voor meer dan € 2.000,00 heeft besteld ontvangt u een korting van 10%.

• Abonnementen op Zondagsschool methode en "Kind & Evangelie" zijn van deze regeling uitgesloten.

• Voor de kerstboeken blijft de normale regeling van kracht. Zij tellen echter wel mee voor de bepaling van het kortingspercentage.

• Betaling binnen 14 dagen netto op onze bankrekening onder vermelding van factuuren debiteurnummer!!

• Wij vragen u zoveel mogelijk uw bestellingen schriftelijk (per brief of e-mail) aan ons door te geven. Dit vermindert de kans op fouten.

• Wilt u bij uw bestelling altijd het nummer uit de catalogus vermelden.

• Retourzendingen alleen na overleg (binnen 8 dagen na levering). Mits de goederen in onbeschadigde toestand zijn.

• Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen nooit retourgenomen worden.

 

Problemen bij het bestellen?

Wilt u bij het bestelproces (op het scherm waar je wil inloggen) een keer klikken op de optie ‘Wachtwoord vergeten'.
Vervolgens vult u uw emailadres in en krijgt u via de mail een mogelijkheid om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

 
De bond van Hervormde Zondagsscholen maakt gebruik van de diensten van het Bondsbureau in Nijkerk. Het Bondsbureau verzorgt o.a. de administratie van Onze Hervormde Zondagsschool en Kind en Evangelie. Ook kunt u via het Bondsbureau alle materialen bestellen voor het zondagsschoolwerk. Het Bondsbureau is telefonisch bereikbaar op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 11.30 uur. Bezoek op afspraak.

Hervormd Bondsbureau
Beatrixstraat 20a
3862 DB Nijkerk
Telefoon: 033-245 66 99
e-mail: bondsbureau@solconmail.nlKlik hier om de laatste materiaalcatalogus te downloaden

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: