Kind & Evangelie

Kind & Evangelie

Kind & Evangelie is een blad speciaal voor kinderen dat elke maand op de mat valt.
Eén van de speerpunten, naast de extra dikke Kerst-, Paas- en zomeruitgave is dat we de link met het werk van de zondagsschool maken. Dat doen we o.a. door het Bijbelverhaal te laten passen bij het rooster van de middenbouw. Ook wordt er regelmatig een zondagsschool in het zonnetje gezet.

In onze visie krijgt ieder kind dat op de zondagsschool zit een Kind & Evangelie. Iedere week horen ze mooie geschiedenissen uit de Bijbel, hebben ze mooie verwerkingsboekjes en maandelijks ook hun ‘clubblad' Kind & Evangelie. Ook wordt er elk jaar een speciaal nummer gemaakt rondom Kerst, Pasen, Biddag, Dankdag en de zomer.

We vinden het leuk om iets van de kinderen te horen!
Jouw post/mail voor de pagina 'Post & Mail van jou en vóór jou' is van harte welkom en komt in het blad! Stuur je bericht per mail naar Margriet: margriet@kindenevangelie.nl of per post naar
Groenendaal 81, 2922 CJ Krimpen a/d IJssel.

We zijn als redactie uiteraard ook benieuwd naar je reactie op ons blad. Stuur je reactie per mail naar redactie@kindenevangelie.nl

Kind & Evangelie in braille
Informatie is verkrijgbaar bij CBB,
Christelijke Bibliotheek voor Blinden
en Slechtzienden te Ermelo,
tel. (0341) 56 54 99,
e-mail info@cbb.nl

Opzeggen Kind & Evangelie
Het opzeggen van het abonnement dient jaarlijks voor 1 december te gebeuren.

Abonnementen

Abonnementen (€15,95 per jaar) zijn te bestellen via onderstaand formulier..

Als je een abonnement neemt, krijg je gratis het boekje 'De Tweeling' of 'De Molenaartjes' of 'Bijbelverhalen met stickers'.

Abonnement nemen

Vul hieronder het formulier in om een abonnement op Kind & Evangelie te nemen.

Abonnee gegevens

Vul hier de gegevens van de ontvanger in, waaronder het bezorgadres.

Betalingsgegevens

Vul hier evt. een afwijkend factuuradres in en de machtiging voor automatische incasso. Als bezorg- en factuuradres gelijk zijn, mogen die adres velden hier leeg blijven.