Kinderbijbels voor Malawi (actie 20/21)

Ook het komende seizoen gaan we actie voor Malawi. Dit keer voor kinderbijbels via de ZHHK onder de actienaam 'Lees je Bijbel'

Opbrengst tot nu toe € 16.959

1. Kleuterbijbel: Kijk en Luister, Laura Zwoferink
Een paar jaar geleden zijn de Vertellingen bij de Bijbel van dhr. Van Dam, deel 1, verspreid in Malawi, vertaald in de landstaal: het Chichewa.
Elke kerkelijke gemeente binnen de Reformed Presbyterian Church of Malawi heeft nu een aantal exemplaren van deze kinderbijbel in ontvangst genomen en in menige gemeente wordt de kinderbijbel met dankbaarheid gebruikt bij het voorbereiden van de Bijbelvertelling voor de kinderen van de zondagsschool, die voorafgaand aan de morgen kerkdienst wordt georganiseerd.
De stichting Stephanos heeft nu een initiatief ontplooid om ook deel I van de Kijk en Luister Bijbel van Laura Zwoferink te laten vertalen in het Chichewa. Deze Kijk en Luister Bijbel is nog heel wat eenvoudiger dan de kinderbijbel van Van Dam. Het is een echte kleuterbijbel.
We zouden heel graag een groot aantal van deze kleuterbijbels uitreiken in de gemeenten, zodat er door moeders en vaders invulling kan worden gegeven aan een stukje huisgodsdienst op een heel eenvoudige manier.
In Nederland wordt in christelijke huisgezinnen steeds uit de Bijbel gelezen aan tafel, na de maaltijd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kleuter- en kinderbijbels als er (kleine) kinderen aan tafel zitten. Of de kleuter- en kinderbijbels worden gebruikt bij het naar bed brengen van de kinderen van het gezin.
In Malawi stimuleren het zendingsteam het gebruik van eenvoudige middelen om beetje bij beetje huisgodsdienst meer invulling te geven.
Hoe graag zouden we over een paar duizend exemplaren van de Kijk en Luister Bijbel van Laura Zwoferink beschikking hebben voor dit doel. Een kleuterbijbel kost 7.95 euro.
Per 1.000 stuks dus ca. 8.000 euro.

2. Kindercatechisatieboekje
In de tijd dat de kinderbijbel van Van Dam, deel 1 werd verspreid is er in Malawi ook een kindercatechisatieboekje samengesteld en gedrukt. Het is in Malawi ook gebruikelijk, zoals in Nederland, dat elke zondag een deel van de Catechismus wordt uitgelegd in de kerkdienst. Dat is de Korte Catechismus van Westminster. Op een heel, heel eenvoudige manier is de inhoud van de vragen en antwoorden van deze korte catechismus weer gegeven in de kindercatechismus. De bedoeling daarvan was en is, dat dominees de kinderen gemakkelijker kunnen betrekken bij de inhoud van het catechismusonderwijs tijdens de kerkdiensten en dat ouders thuis aan de hand van de kindercatechismus het aangereikte onderwijs in de kerkdienst nog eens kunnen verduidelijken richting hun kinderen. Er wordt in de richting gewerkt van kinderen uit het hoofd te laten leren, wat de volgende zondag door de dominee uit de catechismus wordt onderwezen.
Er zijn inmiddels 2000 exemplaren verspreid. De eerste oplage is daarmee op.
Bij eerste druk kostte een boekje 2,50 euro per stuk.
Tweeduizend nieuwe boekjes zouden zeer welkom zijn. Totaal komt dit op 5.000 euro.

3. Een eenvoudige verklaring van de Bijbel in het Chichewa
De Reformed Presbyterian Church of Malawi heeft haar oorsprong uit Schots zendingswerk. In de Schotse kerken is het gewoon dat ouderlingen preken voorbereiden en preken houden.
Die gewoonte is er (uit nood geboren) in de kerk in Malawi ook. Ouderlingen in Malawi hebben geen commentaar op de Bijbel. (Ze vinden het vaak al moeilijk om veel te lezen.)
Er blijkt behoefte te zijn aan een uitleg van de Bijbel op zijn allereenvoudigst. Daar is inmiddels een klein begin mee gemaakt. Een eenvoudige uitleg van het Bijbelboek Genesis en Exodus zijn in het Chichewa vertaald. Daar zouden er een mooi aantal van moeten worden gedrukt.
Deze boekjes (ieder ongeveer 60 tot 70 pagina’s) zouden ergens tussen de 2,50 tot 4 euro moeten kosten per stuk. Om er elke ouderling aan te helpen zijn er ongeveer 500 nodig.
Het plan is om in ieder geval de vijf boeken van Mozes van een eenvoudige uitleg te voorzien: 5 deeltjes maal 3 euro, maal 500 exemplaren. Het zou ook voor kinderen en jongeren van belang zijn wanneer duidelijke uitleg van de Bijbel in de gemeenten wordt aangereikt in de prediking.
Uitgaande van ca. 3 euro per stuk en 500 exemplaren, totaal ca. 7.500 euro.

4. Cursus zondagsschoolleerkrachten
Er ligt een plan klaar om binnen een jaar / anderhalf jaar een cursus aan te bieden van een midweek, aan zondagsschoolleerkrachten m.b.t. het vertellen van Bijbelverhalen en het uitleggen en aanleren van Bijbelteksten / vragen en antwoorden van de Korte Catechismus van Westminster. Dat brengt reiskosten met zich mee, als telkens een aantal afgevaardigden van de zondagsscholen naar Zomba, waar de theologische school is gevestigd, worden geroepen. Het brengt onkosten met zich mee voor het materiaal dat voor deze instructie moet worden gekopieerd en het brengt kosten met zich mee voor overnachten / voedsel gedurende een instructieweek/halve week.
Wordt er voor alle classes zo’n instructie georganiseerd in een jaar, dan betekent dat aan reiskosten ongeveer 1000 euro voor in totaal 40 zondagsschoolleerkrachten;
Aan kopieerkosten voor materiaal van instructie (en voor de andere zondagsschoolleerkrachten die niet naar Zomba komen): 1000 euro.
Aan verblijfkosten voor 40 zondagsschoolleerkrachten die ieder een week in Zomba vertoeven: 800 euro.
Totaal 2.800 euro.

Klik hier onder voor de actie PowerPoint

Ook zijn de volgende materialen beschikbaar Zie downloads hieronder

 • Een verhaal met foto’s en een bijbehorende rebus
 • Lees je Bijbel in het Chichewa: met tekst, met tekst en uitleg en een audio-opname gezongen in het Chichewa
 • Een foto van kinderen die de kleuterbijbel van Laura Zwoferink hebben ontvangen
 • Een foto van de voorkant van de kleuterbijbel
 • En nog heel veel andere matariaal direct te downloaden vanaf deze site hieronder
  Al het materiaal staat ook op onze digitale omgeving

 • Youtube links
  Actie video
  Video met kind uit Malawi
  die voorleest uit de kinderbijbel van Laura Zwoferink
  Video met kind die uit de kinderbijbel leest
  Moeder met kind die leest uit kinderbijbel (2 min)
  Vader die met kind door kinderbijbel bladeren
  Psalm 1 gezongen door kinderen uit Malawi

 Ons gironummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:
IBAN NL14 INGB 0000 4158 98
t.n.v. Stichting Hervormd Bondsbureau
inzake actienr. Zondagsscholen,
Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk (Gld.)

 

Deel deze pagina: