Naar school in Pakistan > Bijbels onderwijs in Pakistan

Wat zou het mooi zijn als we deze kinderen en hun ouders kunnen helpen en ervoor zorgen dat ze wel goed christelijk onderwijs krijgen. Met uw steun willen we zes christelijke basisscholen helpen, die het met weinig middelen en vaak beperkte ruimte de kinderen goed onderwijs willen geven.  

Het thema dat we gekozen hebben voor deze actie is ‘Naar school in Pakistan’
We willen in het project aandacht besteden aan de moderne slavernij waardoor veel christelijke gezinnen in Pakistan van jongs af aan in steenfabrieken moeten werken. Gelukkig is het mogelijk om voor een deel van de kinderen deze vicieuze cirkel te doorbreken en ze christelijk onderwijs aan te bieden. Samen met onze zondagsscholen willen we geld inzamelen voor het werk van de Goede Herderschool. En voor nog 5 andere scholen. Het filmpje hierover wordt momenteel ontwikkeld en zal vanaf september beschikbaar zijn.

De contacten in Pakistan lopen o.a. via Margreet Jaspers Faijer, zij woonde met haar gezin in Pakistan. Margreet woont nu in  Nederland en zal zelf iets kunnen vertellen over de projecten.

Afgelopen jaar hebben we met de coronacrisis nog eens extra gemerkt hoe belangrijk onderwijs is. In Pakistan zijn er kinderen die met hun ouders in steenfabrieken wonen en werken en die dus helemaal niet naar school kunnen. Of kinderen groeien op in een sloppenwijk en moeten een toets maken voordat ze toegelaten worden op scholen van de overheid. Meestal slagen deze kinderen niet voor de test omdat ze geen voorschools onderwijs hebben gehad.

Veel christelijke kinderen komen uit gezinnen waarvan de vader en moeder elke dag maar moeten zien of ze een klusje kunnen doen voor wat geld. Maar ook deze ouders willen graag goed onderwijs voor hun kinderen. Ook zouden ze graag zien dat hun kinderen Bijbels onderwijs krijgen. Zelf kunnen ze meestal niet lezen en vertellen ze de Bijbelverhalen zoals ze die onthouden hebben. Maar dat strookt niet altijd met de manier waarop het in de Bijbel staat. Scholen van de overheid krijgen wel subsidie, christelijke scholen niet. Wat zou het mooi zijn als we deze kinderen en hun ouders kunnen helpen en ervoor zorgen dat ze wel goed christelijk onderwijs krijgen. Met uw steun willen we zes christelijke basisscholen helpen, die het met weinig middelen en vaak beperkte ruimte de kinderen goed onderwijs willen geven.

In Pakistan leven veel mensen in achterstandswijken rond de grote steden. In één zo’n wijk in Islamabad wonen 1000 christelijke families, die door de overheid en de samenleving genegeerd en achtergesteld worden. Voor de 300 kinderen in deze wijk zet een lokale kerk een kleuterschool op.

In een achterstandswijk in de hoofdstad van Islamabad, Pakistan, wonen 1000 christelijke families. Ze zijn hierheen gevlucht nadat een tienermeisje uit hun midden beschuldigd werd van blasfemie, en ze daarna te maken kregen met aanslagen en bedreigingen. Vanwege hun achtergestelde positie in de samenleving zijn de kinderen in deze wijk verstoken van onderwijs. Voor de kinderen van 3-6 jaar is nu door een lokale kerk een kleuterschool opgericht, waar ze christelijk onderwijs krijgen. Lange termijn doel van de school is om uit te groeien tot een volledige basisschool, dit om tegemoet te komen aan het verlangen van de ouders. Momenteel bezoeken rond de 100 kinderen de kleuterschool.

Het verhaal van...
Zain & Rasaf zijn twee van de leerlingen van de Good Shepherd School. Voordat ze naar GSS-school kwamen, hadden ze moeite om mee te komen. Ze spraken de regionale taal niet en hadden daarom moeite met communiceren. Ze hebben zoveel geleerd! De ouders kwamen laatst op school vertellen dat er bezoekers in huis waren geweest, waarmee Zain & Rasaf een gesprek in het Engels hadden gevoerd.

“Toen we hoorden dat onze kinderen de vragen in het Engels beantwoorden, moesten we bijna huilen.”

De scholen in Pakistan waar we geld voor ophalen

Van de 6 schooltjes is er één bij die in de woestijn in het zuiden is. Daar wonen vooral Hindu’s. In de woestijn willen weinig leraren lesgeven en is er zeker geen christelijk onderwijs. Normaal onderwijs is lastig omdat de overheidsteachers de woestijn in moeten reizen om de verre dorpjes te bereiken. Shakeel is samen met zijn vrouw Aster een school begonnen voor alle kinderen, niet alleen christelijke kinderen. Ze geven onderwijs en geven heel voorzichtig de blijde boodschap door via liederen die ze aanleren, verhalen die ze vertellen etc. Ze moeten daarbij wel heel voorzichtig zijn.

Een van de andere 6 scholen staat op het platteland tussen de boerderijen in. Op deze school komen ongeveer 120 kinderen. Er wordt helder en duidelijk christelijk onderwijs gegeven en de kinderen starten elke dag met een dagopening. Tegelijkertijd is het moeilijk om alleen maar christelijke leerkrachten te vinden, omdat leerkrachten niet graag naar ver gelegen plaatsen toegaan. Het is moeilijk om er te komen en het salaris is laag. Naast de christelijke kinderen, zijn er ook islamitische kinderen die hier naar school toe gaan en zo over het Evangelie horen.


Bid voor de kinderen en hun ouders en onderwijzers in Pakistan

 

PowerPoint presentatie

Spaarpot

Kraskaart voor klusjes

School in de bergen

Kleurplaten voor kinderen in Pakistan

 

Deze actie organiseren we samen met de GZB

Ons gironummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:
IBAN NL14 INGB 0000 4158 98
t.n.v. Stichting Hervormd Bondsbureau
inzake actienr. Zondagsscholen,
Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk (Gld.)

Deel deze pagina: