Malawi - Training van kleuterleidsters

Gerrie Kasbergen, zendingswerker van de GZB, is vorig jaar begonnen met het verzorgen van trainingen voor de leerkrachten. Tijdens de training leren zij: Een bijbelverhaal te vertellen aan de kinderen.

Actuele stand € 18.505,46


De Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) heeft in het noorden van Malawi maar liefst 508 kleuterscholen en 1000 vrijwilligers die de kinderen lesgeven. Maar die vrijwilligers zijn daar helemaal niet voor opgeleid. Veel van hen hebben zelf niet eens de basisschool afgemaakt. Ook ontbreekt het aan schoolmaterialen, zoals lees- en prentenboeken en spelletjes. Kortom: de kinderen worden nauwelijks gestimuleerd om zich te ontwikkelen.

Gerrie Kasbergen, zendingswerker van de GZB, is daarom vorig jaar begonnen met het verzorgen van trainingen voor de leerkrachten. Tijdens de training leren zij:
 een bijbelverhaal te vertellen aan de kinderen.
 hoe zij de ontwikkeling van kinderen maximaal kunnen stimuleren.
 zelf educatief speelgoed te maken van lokale materialen.

Reacties na afloop van de training:
Juf Roseline: “De klas ziet er nu veel mooier uit, er is veel meer speelgoed, nu alle kinderen spelen hoef ik niet meer als politieagent op te treden.”
Juf Mercy: “Er komen steeds meer kinderen naar school, aan het begin waren er maar 7 kinderen in onze klas, nu zijn dat er 28.”
Juf Janet: “Spullen die we altijd weggooiden gebruiken we nu om speelgoed van te maken.”

De komende jaren zullen alle vrijwilligers een training krijgen. Ook worden alle scholen gemonitord en zijn er terugkomdagen en korte workshops. Zodat het niet een eenmalige impuls is, maar er blijvend een verbetering komt in de kwaliteit van het onderwijs.
Per jaar is zo’n € 28.000 nodig.

 
Klik op bovenstaande foto om de video te starten dat Didi naar school gaat 


Klik hier om de presentatie van Didi en Dorieka gaan naar school te kunnen delen.

Klik hier voor de krasbrochure
Klier hier voor de actie Thermometer
Klik hier voor de actie spaarpot Kinderen uit Ooltgensplaat komen met een kar vol lege flessen naar de zondagsschool. Ze begrepen wel dat dit een mooie opbrengst zou opleveren.Zondagsschool in Moerkapelle heeft stroopwafel actie gevoerd voor onze jaarlijkse actie van kleuterleidsters in Malawi met @hans_en_gerrie @gzbzending opbrengst 500 euro. Prachtige opbrengst heel veel dank aan kinderen en leiding in Moerkapelle

 

Aan het prachtige werk wat Gerrie en Hans Kasbergen in Malawi hebben mogen verrichten komt helaas een eind. Eind februari hopen ze terug te reizen naar Nederland.
Een periode van meer dan vijf jaar hebben zij in Malawi tot zegen mogen zijn. Helaas ondervinden ze nu onvoldoende steun van de synode in Malawi. Reden waarom de GZB heeft moeten besluiten om hen terug te laten komen. Iedereen die de filmpjes van Gerrie de afgelopen tijd samen met de kinderen van de zondagsschool heeft bekeken, weet met hoeveel vreugde zij de afgelopen jaren dit werk heeft mogen doen. Werk wat ze met haar vele onderwijservaring ook in de toekomst graag nog een aantal jaren zou willen voortzetten. Helaas gaat dat niet lukken. We leven mee met hen, zeker nu ze in een fase van afscheid nemen zijn gekomen.

Door de GZB zijn we uitgebreid geïnformeerd over deze nieuwe situatie. Alles is er aan gedaan om de werksituatie ook van hun kant te verbeteren. Dat heeft echter geen resultaten opgeleverd.
De actie laten we dit zondagsschooljaar tot en met juni doorlopen. En we hopen een mooi bedrag aan de GZB te kunnen overhandigen op onze toerustingsvergadering voor dit kinderwerk in Malawi. Na onze toezegging en keuze in 2018 heeft de GZB met vrijmoedigheid het werk opgepakt en ook voorgefinancierd. Onze opbrengst zal dan ook daadwerkelijk worden besteed aan dit werk voor de kleuters en hun leiding in Malawi.
Dus voor Didi en Dorieka uit de video die zo kan genieten van de gezellige lessen op school. Even in een veilige omgeving die beter is als thuis. Maar ook voor de Juf Mercy die van Gerrie heeft geleerd hoe zij aan de kinderen de verhalen uit de Bijbel kan vertellen. Bid u mee dat zij ook in de toekomst nog veel zullen terug denken aan deze lessen en het ook mogen blijven gebruiken ter uitbreiding van Zijn koninkrijk in Malawi.
Namens het bestuur Kees CodéeKlik voor meer informatie over het werk van Gerrie en Hans Kasbergen

 

Ons gironummer voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholen is:
IBAN NL14 INGB 0000 4158 98
t.n.v. Stichting Hervormd Bondsbureau
inzake actienr. Zondagsscholen,
Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk (Gld.)

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: