Kadercursussen

Hebt u plannen voor een cursus of een thema-avond? Laat het horen...

Het zondagsschoolwerk is verantwoordelijk werk. Werk wat we mogen uitvoeren in vertrouwen dat de Heere ons werk willen zegenen. In de afgelopen jaren zijn er op verschillende zondagsscholen kadercursussen gehouden. Juist het met elkaar doorspreken van de verschillende aspecten van het zondagsschoolwerk zorgt voor meer kennis. Tijdens de cursussen kan er bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan de voorbereiding van het verhaal, het verhaal zelf, de verwerking, gebed met kinderen e.d. De Bond van Hervormde Zondagsscholen heeft voor de leidinggevenden een speciale cursus ontwikkeld. Als u b.v. nog maar net betrokken bent bij het zondagsschoolwerk is dit een goede start om meer vertrouwd te raken met het werk.

Soms zijn er ook zondagsscholen die graag een kadercursus zouden willen, maar er toch geen aanvragen omdat er te weinig deelnemers voor zijn. Het zou fijn zijn als u dan (bijvoorbeeld met zondagsscholen binnen uw streek) probeert samen een cursus aan te vragen. Het is mooi als er voor een cursus minimaal 13 tot 15 deelnemers zijn. (want er zijn altijd avonden, dat er een aantal deelnemers niet kunnen... en dan wordt het groepje wel erg klein) Als u als zondagsschool een kadercursus wilt, maar er te weinig mensen voor hebt laat het mij dan toch weten. Dan weet ik waar vraag is en kunnen we wellicht t.z.t. enkele plaatsen voor een cursus bundelen.

Binnen de kadercursussen worden praktische handreikingen gedaan voor de voorbereiding van een vertelling, het houden van een vertelling,
hoe u orde en rust kunt bevorderen in uw groep, welke werkvormen u kunt gebruiken na uw vertelling. Het is ook mogelijk dat de
cursusleider op aanvraag van de cursisten andere onderwerpen behandelt.

Praktische informatie rondom de organisatie van de kadercursus:
Indien u een kadercursus wilt starten in uw omgeving neemt u contact op via Lvdkolk@solcon.nl
In overleg wordt dan gekeken of er meerdere zondagsscholen aan kunnen sluiten. We streven naar minimaal 10 deelnemers.
Wanneer er voldoende cursisten zijn, zal e.e.a. als volgt geregeld worden:
* De coördinator regelt een cursusleider en de kadercursusmappen. Deze kadercursusmappen kosten € 10,- per cursist. De betaling dient contact plaats te vinden op de eerste cursusavond aan de cursusleider.
* De organiserende zondagsschool regelt de locatie en koffie/thee.
* De reiskosten van de cursusleider worden betaald door de deelnemende zondagsscholen (€ 0,19 per km).
* De zondagsscholenbond betaalt de cursusleider.

Hebt u plannen voor een basiscursus (vervolgcursus) of een thema-avond? Laat het horen...

Overzicht van onderwerpen door sprekers uit het hoofdbestuur

Coördinator,
L. v.d. Kolk,
Lvdkolk@solcon.nl
(0)6 54608913

 

 

Gerelateerde producten:

Deel deze pagina: