Agenda kadercursussen

Hebt u plannen voor een cursus of een thema-avond? Laat het horen...

Vanuit Hedel is de vraag gekomen om een kadercursus te geven, alleen hebben zij zelf niet voldoende deelnemers.
Hedel valt onder streek ‘Hervormd Zuid’ en de naburige streek ‘Zuid Oost’ zou eventueel ook kunnen aanschuiven.

“Binnen de kadercursussen worden praktische handreikingen gedaan voor de voorbereiding van een vertelling, het houden van een vertelling, hoe u orde en rust kunt bevorderen in uw groep, welke werkvormen u kunt gebruiken na uw vertelling. Het is ook mogelijk dat de cursusleider op aanvraag van de cursisten andere onderwerpen behandelt. De kadercursus wordt gegeven over 4 avonden (meestal van 20.00u tot 22.00u).

Het kan voor nieuwe leidinggevenden een enorme verrijking zijn om eerst deze cursus te volgen. Dat geldt overigens ook wanneer de leiding jarenlange ervaring heeft.

We streven naar minimaal 10 deelnemers. Wellicht kunnen er nog meer zondagsscholen uit uw omgeving aansluiten.

Wanneer er voldoende cursisten zijn, zal e.e.a. als volgt geregeld worden:

* De coördinator regelt een cursusleider en de kadercursusmappen. Deze kadercursusmappen kosten € 10,- per cursist. De betaling dient contant plaats te vinden op de eerste cursusavond aan de cursusleider.

* De organiserende zondagsschool regelt de locatie en koffie/thee.

* De reiskosten van de cursusleider worden betaald door de deelnemende zondagsscholen (€ 0,19 per km).

* De zondagsscholenbond betaalt de cursusleider, indien de organiserende zondagsschool is aangesloten bij onze Hervormde Zondagsscholenbond.”

Aanmelden kan bij: Marlies Quik (Zondagsschool Hedel) via e-mail: liesje_1442@hotmail.com
De agenda van onze kadercursussen en thema-avonden is opgenomen in de centrale agenda van deze website

Hebt u plannen voor een basiscursus (vervolgcursus) of een thema-avond? Laat het horen...

Coördinator,
L. v.d. Kolk,
Lvdkolk@solcon.nl
(0)6 54608913

Er zijn geen agenda content items gekoppeld aan deze pagina

Deel deze pagina: