B4-2 A4 boekje met bijbelse tekeningen voor het middenbouw rooster (B4)

In dit boekje zijn tekeningen opgenomen voor de middenbouw vanaf januari tot juli

Bij (bijna) ieder Bijbelverhaal uit het rooster voor de middenbouw (B4) selecteerden wij circa zeven tekeningen.

U kunt deze gebruiken tijdens de start of in de loop van uw bijbelverhaal.

Ook is het te gebruiken als ondersteuning bij het terug vragen van het verhaal.

Daarnaast kunt u er een quiz van maken.
In zeer beperkte mate zijn er afbeeldingen van de Heere Jezus opgenomen, u bent uiteraard vrij om daar wel of niet gebruik van te maken.

Totaal 197 (!) pagina's op A4 formaat in kleur

Dit boekje geven wij uit in de serie ‘Van kind tot kind’ voor de middenbouw en bedoeld voor leidinggevenden

Wij brengen van dit product alleen de druk/kopieer en verzendkosten in rekening

Inhoudsopgave

  4: De eerste discipelen

 13: Nicodemus

 14: De Samaritaanse vrouw

 20: De zoon van de koninklijke hoveling

 22: Genezing van de blindgeborene

 32: Gelijkenis van de Goede Herder

 33: Lazarus opgewekt

 42: Zalving in Bethanië en intocht

 46: De voetwassing

 58: Gevangen; voor Pilatus

 68: Gekruisigd en begraven
 74: Opstanding; Maria Magdalena

 81: Aan de zee van Tiberias

 82: Esther koningin

 93: Samenzwering

105: Verlost

117: Hemelvaart

121: Matthias gekozen

125: Uitstorting van de Heilige Geest

129: Toespraak en eerste bekeerden

136: Lydia

146: De gevangenbewaarder

157: Paulus gevangen genomen

166: Paulus naar Rome

186: Paulus op Malta

29,95
Terug

Deel deze pagina: