08-06-2019

Toerustingsbijeenkomst leidinggevenden zondagsschool in de Aker te Putten

Thema: ‘Wie niet leert, verliest!’  

De jaarlijks toerustingsbijeenkomst voor leidinggevende in het zondagsschoolwerk.  Tijdens deze bijeenkomst is er volop ruimte voor toerusting en ontmoeting. Het programma bestaat uit een hoofdlezing en daarnaast is er een keuze uit vier verschillende workshops, gericht op uw werk voor de verschillende leeftijdsgroepen. Er is een presentatie van nieuwe materialen – onder andere de methodemappen voor het volgende jaar. Ook is er een inspirerende presentatie voor de nieuwe actie van de GZB in Malawi voor het zendingsechtpaar Gerri en Hans Karsbergen. Van harte welkom in Putten!

  • Hoofdlezing Ds M. Messemaker uit Nijkerk over Thema: ‘Wie niet leert, verliest!’  • Workshop onderbouw, o.l.v. Eefje van de Werfhorst Docent Godsdient Driestar Hogeschool Gouda

            Thema: ‘Wie niet leert, verliest!’ En hoe doe je dat dan bij kinderen in deze leeftijdscatagorie   • Workshop middenbouw o.l.v. Ds. N Donselaar predikant Hersteld Hervormde gemeente te Nijkerk en lid van ons hoofdbestuur

    Thema: ‘Wie niet leert, verliest!’ Leren op de zondagsschool? Moet dat nu echt?

 

  • Workshop bovenbouw, o.l.v Arjan Baarssen, Docent geschiedenis, Pieter Zandt scholengemeenschap en lid van ons hoofdbestuur

           Thema: ‘Wie niet leert, verliest!’ Waarom is dat juist voor deze leeftijdscatagorie zo belangrijk?

 

 

  • Workshop alle leeftijden over 'De plaats van de zondagsschool binnen uw gemeente'
    Kees Codée werkzaam bij Driestar educatief zal een workshop houden met als titel 'De plaats van de zondagsschool binnen uw gemeente' Dit zal een interactieve workshop zijn. Binnen heel veel gemeenten wordt er gesproken over de plaats van de kinderen in de kerkdiensten en het werk van de zondagsschool binnen de leerlijn van de gemeente. Ook over het leren van Bijbelteksten en psalmen vinden er gesprekken plaats. O.a. welke zangbundel gebruiken we en hoe past dit binnen het rooster van het zondagsschoolwerk. Als bond ontvangen wij natuurlijk ook deze signalen. Reden om er tijdens een workshop op de toerustingsbijeenkomst bij stil te staan o.l.v ons hoofdbestuurslid. 

Ook kerkenraadsleden, jeugdouderlingen zijn van harte welkom. Zeker gelet op het onderwerp en het belang ervan binnen onze gemeenten.

Het algemene gedeelte houden we dit zo kort mogelijk. De stukken hiervoor vindt u binnenkort op deze pagina
- Jaarrekening
- Jaarverslag is opgenomen in Bronverwijsing (Kopie van jaarverslag zie hier onder)
- Notulen 89e jaarvergadering
- Bestuursverkiezing
- Verslag kascontrolecommissie

 

Locatie de Aker te Putten

Aanvang 10.00 uur

Afsluiting met broodmaaltijd na 13.00 uur

 

Terug

Deel deze pagina: