01-10-2021

Evangeliestek symposium Kind en Geloof in Gouda op Driestar hogeschool (Online evenement)

Samen met onze zondagsscholenbond wordt er weer een symposium Kind en Geloof georganiseerd

Thema: Als ze maar gelukkig zijn?!

Hoopvol opvoeden in een seculiere samenleving

“Mijn kinderen geef ik wat ze willen, zodat ze niets te kort komen en echt gelukkig zijn''
''Mijn kinderen leer ik wat echt geluk is: leven met de Heere Jezus met uitzicht op de Toekomst. Dát is pas echt gelukkig zijn!'
'

Twee verschillende uitspraken, maar beide met het geluk van kinderen voor ogen. Ook het aardse geluk en alle verleidingen die daarbij horen gaat de christelijke opvoeding niet voorbij. Wat is belangrijk als christelijke opvoeder om kinderen mee te geven in deze samenleving waar alles 'leuk' en niet 'saai' moet zijn?

Genieten is het hoogste doel geworden. Het is een tijdgeest die in een aantal fundamentele opzichten haaks staat op de Bijbelse boodschap.

  • De Bijbel gaat over Gods wonderlijke liefde, over het vinden van vergeving van zonde in de Heere Jezus. Maar ook voor kinderen betekent dat een weg van belijden, bekering en berouw.
  • De Bijbel gaat over veiligheid en bescherming voor alle kinderen van God, maar ook voor kinderen is die rust nu nog relatief en ook kinderen worden geroepen tot het opnemen van hun kruis en het verloochenen van zichzelf.
  • De Bijbel gaat over de heerlijke hoop op het eeuwige leven, maar dat betekent ook voor kinderen dat ze hier op aarde een vreemdeling zijn, iemand met heimwee, iemand die zich inspant en alle last aflegt om het heerlijke doel te bereiken.

Op welke manier kunnen we de aandacht van onze kinderen richten op de Toekomst? Kunnen we hen leren wat het inhoudt om een kruisdragende pelgrim te zijn? Kunnen we hen op kinderniveau voorhouden hoe bekering en berouw er in hun leven uitziet? Kunnen we hen in deze tijd nog bijbrengen hoe belangrijk een luister- en leerhouding daarvoor zijn? Dat ze moeten leren gehoorzamen, niet alleen wanneer ze dat zelf leuk vinden, maar omdat God het van hen vraagt? Durven we vrijmoedig tegen de stroom in te gaan en de focus van onze kinderen te verleggen? Wat houdt dit allemaal in voor de keuzes die kinderen maken? Voor hun vriendschappen? Voor hun houding op school en in de kerk, voor hun beleving van de zondag, de eredienst en de preek?

Over dit belangrijke thema organiseert Evangeliestek samen met Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond Hervormde Zondagsscholen op D.V. vrijdag 1 oktober voor de vierde keer een symposium. Ds. A. Th. van Olst en Christine Stam-van Gent zullen de hoofdlezingen verzorgen.

Het symposium duurt van 15:30 tot 20:30 uur en vindt plaats in het gebouw van Driestar educatief in Gouda. Ook is het mogelijk om een deel van het symposium bij te wonen.

Klik voor meer informatie en aanmelden een van de subkopjes aan in het menu.

Tijdens dit symposium worden ouders, ambtsdragers, kinderwerkers (leidinggevenden kinderclub, evangelisatiewerk en zondagsschool), en leerkrachten toegerust, bemoedigd om de Bijbelse opvoeding van kinderen vorm en inhoud te geven.
Start 15.00 uur 
Sluiting 20.30 uur

Terug

Deel deze pagina: